Support: Inventor Project files

Issue:

Inventor keeps creating shortcuts to the project file in the same folder as the main project file.

Support: Inventor Project files

Scenario:

You are using Inventor (2014 or later) with Vault Professional (2014 or later). In your working directory you notice a number of shortcut copies created by Inventor for the project file (Vault project file). See below (the maximum I’ve seen is 57 shortcut copies for Inventor Vault project file): 

Solution:
This is a very mysterious scenario and could take a while to get to the bottom of it. The quickest and most effective solution will be to reset your Inventor. You get a tool call Inventor Reset Utility which will set back your Inventor to its defaults: just as it was  when you first installed (no it will not uninstall any service packs/patches etc).  This tool is located in your Autodesk Inventor folder in your start menu.

Please contact Symetri support service desk if you need help.

Blogg

Gata med Naviate

27 juni 2022

Naviate har numera uppdaterade subassemblies som gör det lättare att få till bra korridormodellering och ytor. Med dessa subassemblies kan du få en bra modellering för vanliga typer av gatumiljöer såsom längsgående parkeringar, kantstenar med olika visningshöjd och gångbanor med olika typer av beläggning. 

Läs mer
Blogg

Lättare och smidigare rörkonstruktion i Autodesk Inventor med Sovelia Routing

20 juni 2022

I detta blogginlägg får du veta mer om hur du med med Sovelia Routing kan förenkla designprocessen och utöka funktionaliteten för rörkonstruktion i Autodesk Inventor. Sovelia Routing är en add-on till Autodesk Inventor och innehåller kompletterande tilläggsfunktioner som stödjer, effektiviserar och påskyndar designprocessen i jämförelse med standardversionen av Inventor.

Läs mer