Support: Inventor Project files

Issue:

Inventor keeps creating shortcuts to the project file in the same folder as the main project file.

Support: Inventor Project files

Scenario:

You are using Inventor (2014 or later) with Vault Professional (2014 or later). In your working directory you notice a number of shortcut copies created by Inventor for the project file (Vault project file). See below (the maximum I’ve seen is 57 shortcut copies for Inventor Vault project file): 

Solution:
This is a very mysterious scenario and could take a while to get to the bottom of it. The quickest and most effective solution will be to reset your Inventor. You get a tool call Inventor Reset Utility which will set back your Inventor to its defaults: just as it was  when you first installed (no it will not uninstall any service packs/patches etc).  This tool is located in your Autodesk Inventor folder in your start menu.

Please contact Symetri support service desk if you need help.

Blogg

Stora vinster med digital granskning

18 juni 2021

Även om handlingar för byggprojekt länge varit digitala har de granskats manuellt i en tidskrävande process. Nu ser vi allt tydligare att branschen anammar att arbeta med en standardiserad digital granskningsprocess med statusuppdateringar i realtid.

Läs mer
Blogg

BIM är vägen framåt för elkonsulter

19 maj 2021

BIM är en allt viktigare komponent även för elkonsulter. Det leder till effektiviseringar, ökad säkerhet men också en smidigare informationshantering i projekt med många inblandade. Allt fler ser behovet och fördelen av att tidigt kunna integrera med arkitekten och konstruktören för att hämta och dela information.

Läs mer