Support: Inventor Project files

Issue:

Inventor keeps creating shortcuts to the project file in the same folder as the main project file.

Support: Inventor Project files

Scenario:

You are using Inventor (2014 or later) with Vault Professional (2014 or later). In your working directory you notice a number of shortcut copies created by Inventor for the project file (Vault project file). See below (the maximum I’ve seen is 57 shortcut copies for Inventor Vault project file): 

Solution:
This is a very mysterious scenario and could take a while to get to the bottom of it. The quickest and most effective solution will be to reset your Inventor. You get a tool call Inventor Reset Utility which will set back your Inventor to its defaults: just as it was  when you first installed (no it will not uninstall any service packs/patches etc).  This tool is located in your Autodesk Inventor folder in your start menu.

Please contact Symetri support service desk if you need help.

Blogg

Naviate Zero och vikten av hållbarhet i byggnadsdesign

21 februari 2024

Mycket har redan sagts om byggandets inverkan på koldioxidavtrycket, men det är fortfarande en lång väg att gå för att uppnå det. Symetri har antagit utmaningen genom att utveckla en lösning för arkitekter och konstruktörer som hjälper dem att göra miljövänliga materialval i början av designprocessen.

Läs mer
Blogg

Har du koll på dina programvarulicenser?

19 februari 2024

I en tid då kostnadsbesparingar & effektivitet är i fokus är det viktigare än någonsin att ha koll på programvarulicenser. CQFlexMon hjälper dig att få koll på dina licenser. Läs mer!

Läs mer