Support - License issues logging into Vault

Issue:
When logging into Vault from Inventor, AutoCAD or any other Autodesk application having a Vault Addin, the message appears:
"The license obtained is incompatible with the server."

Support - License issues logging into Vault

Causes: 
Vault is registered as the wrong edition (Basic, Workgroup, Professional) in the Mircrosoft® Windows Registry or certain registry keys are missing.

Solution:
Following steps solved the issue:
• Launch windows registry with regedit.exe
• Go to folder "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\PLM\Autodesk Vault xx.0\"
• Edit the key "Edition"
• Change the value from "Basic" to "Workgroup" or "Professional"
• Save the changed value with press button "ok"
• Restart Autodesk Inventor 20xx and log in into Vault

Blogg

Gata med Naviate

27 juni 2022

Naviate har numera uppdaterade subassemblies som gör det lättare att få till bra korridormodellering och ytor. Med dessa subassemblies kan du få en bra modellering för vanliga typer av gatumiljöer såsom längsgående parkeringar, kantstenar med olika visningshöjd och gångbanor med olika typer av beläggning. 

Läs mer
Blogg

Lättare och smidigare rörkonstruktion i Autodesk Inventor med Sovelia Routing

20 juni 2022

I detta blogginlägg får du veta mer om hur du med med Sovelia Routing kan förenkla designprocessen och utöka funktionaliteten för rörkonstruktion i Autodesk Inventor. Sovelia Routing är en add-on till Autodesk Inventor och innehåller kompletterande tilläggsfunktioner som stödjer, effektiviserar och påskyndar designprocessen i jämförelse med standardversionen av Inventor.

Läs mer