Support - License issues logging into Vault

Issue:
When logging into Vault from Inventor, AutoCAD or any other Autodesk application having a Vault Addin, the message appears:
"The license obtained is incompatible with the server."

Support - License issues logging into Vault

Causes: 
Vault is registered as the wrong edition (Basic, Workgroup, Professional) in the Mircrosoft® Windows Registry or certain registry keys are missing.

Solution:
Following steps solved the issue:
• Launch windows registry with regedit.exe
• Go to folder "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\PLM\Autodesk Vault xx.0\"
• Edit the key "Edition"
• Change the value from "Basic" to "Workgroup" or "Professional"
• Save the changed value with press button "ok"
• Restart Autodesk Inventor 20xx and log in into Vault

Blogg

Stora vinster med digital granskning

18 juni 2021

Även om handlingar för byggprojekt länge varit digitala har de granskats manuellt i en tidskrävande process. Nu ser vi allt tydligare att branschen anammar att arbeta med en standardiserad digital granskningsprocess med statusuppdateringar i realtid.

Läs mer
Blogg

BIM är vägen framåt för elkonsulter

19 maj 2021

BIM är en allt viktigare komponent även för elkonsulter. Det leder till effektiviseringar, ökad säkerhet men också en smidigare informationshantering i projekt med många inblandade. Allt fler ser behovet och fördelen av att tidigt kunna integrera med arkitekten och konstruktören för att hämta och dela information.

Läs mer