Support - License issues logging into Vault

Issue:
When logging into Vault from Inventor, AutoCAD or any other Autodesk application having a Vault Addin, the message appears:
"The license obtained is incompatible with the server."

Support - License issues logging into Vault

Causes: 
Vault is registered as the wrong edition (Basic, Workgroup, Professional) in the Mircrosoft® Windows Registry or certain registry keys are missing.

Solution:
Following steps solved the issue:
• Launch windows registry with regedit.exe
• Go to folder "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\PLM\Autodesk Vault xx.0\"
• Edit the key "Edition"
• Change the value from "Basic" to "Workgroup" or "Professional"
• Save the changed value with press button "ok"
• Restart Autodesk Inventor 20xx and log in into Vault

Blogg

Det ska vara enkelt att använda digitala verktyg – ta ett steg i taget

20 september 2021

Byggbranschen brukar räknas som en konservativ bransch och även om det länge funnits digitala hjälpmedel för samverkan har arbetssättet i många projekt utgått från ett traditionellt tänk vad gäller filhantering. Det innebär att informationen i många fall fortfarande har uppdaterats lokalt och bygger på att projektdeltagarna aktivt delar senaste versionen.

Läs mer
Blogg

Smarta digitala verktyg sparar tid

09 september 2021

Riktigt användarvänliga digitala verktyg är ofta skapade av de som själva jobbat inom området och som vet vilka problem de ska lösa. Bluebeam är ett sådant verktyg som underlättar arbetet med tunga ritningsfiler som ska hanteras och granskas.

Läs mer