Support: Linking Parts Lists to Assembly View Representations

On support we often get questions asked about working with Parts Lists and Bills of Material.  Today we were asked if it’s possible for the parts list to show different “configurations” of an assembly.

Support: Linking Parts Lists to Assembly View Representations

This can be done simply by using Design View representations within the assembly itself.  We have created a screencast to show you exactly how to do it.  If you need more help on creating these view representations or need more in-depth tuition on BOM’s, you should have a look at our modular based training.

Modular training courses are built by you for you. The exact content can be detailed based on your needs you require help on.  There is more information on the modular training here.

See the screencast showing you how to link the parts lists to your View Reps.

Blogg

Stora vinster med digital granskning

18 juni 2021

Även om handlingar för byggprojekt länge varit digitala har de granskats manuellt i en tidskrävande process. Nu ser vi allt tydligare att branschen anammar att arbeta med en standardiserad digital granskningsprocess med statusuppdateringar i realtid.

Läs mer
Blogg

BIM är vägen framåt för elkonsulter

19 maj 2021

BIM är en allt viktigare komponent även för elkonsulter. Det leder till effektiviseringar, ökad säkerhet men också en smidigare informationshantering i projekt med många inblandade. Allt fler ser behovet och fördelen av att tidigt kunna integrera med arkitekten och konstruktören för att hämta och dela information.

Läs mer