Support: Unable to obtain a license

Issue: 

When trying to start Inventor you find that you are unable to get a license from the license server even though there are licenses available.

Support: Unable to obtain a license

Solution:

Delete the folder C:\ProgramData\Autodesk\CLM\LGS. This should force Inventor and other Autodesk products to ask what licensing you are using next time it opens.  Once restarted you select network license and repoint to your license server.

Blogg

Stora vinster med digital granskning

18 juni 2021

Även om handlingar för byggprojekt länge varit digitala har de granskats manuellt i en tidskrävande process. Nu ser vi allt tydligare att branschen anammar att arbeta med en standardiserad digital granskningsprocess med statusuppdateringar i realtid.

Läs mer
Blogg

BIM är vägen framåt för elkonsulter

19 maj 2021

BIM är en allt viktigare komponent även för elkonsulter. Det leder till effektiviseringar, ökad säkerhet men också en smidigare informationshantering i projekt med många inblandade. Allt fler ser behovet och fördelen av att tidigt kunna integrera med arkitekten och konstruktören för att hämta och dela information.

Läs mer