Nyheter i Sovelia Vault

Lägg till och hantera vattenstämplar i Vault baserat på filens nuvarande status 

Användning av vattenstämplar (watermarks) i ett dokument visar att det är ett utkast som inte är redo för produktion eller att det är ett dokument för förhandsgranskning av en design eller konstruktion. Vattenstämpeln är svår att missa och minskar risken att dokument eller ritningar som ännu inte är godkända av misstag går i produktion. 

I Autodesk Vault är det möjligt att lägga till vattenstämplar till DWF-filer, men endast när du skriver ut direkt från Vault. Många av våra kunder vill även ha samma möjlighet och kunna hantera detta på dokumentnivå. I den senaste 2022.2-versionen och 2023-versionen av Sovelia Vault har vi nu byggt in vattenmärkning för 2D PDF-filer, dwf-filer och dwfx-filer.

Vattenstämpel i Sovelia Vault

Efter att ha frågat våra kunder om deras behov blev det tydligt att det huvudsakligen var två fall där de vill kunna använda vattenstämplar:

  • Vid generering av en PDF till en filserver eller till ett annat affärssystem
  • För att titta på data/information i Vault via mobila enheter och/eller tunna klienter.

I det första fallet kan en pdf-fil skapas för granskning av exempelvis fabriksarbetare, kunder eller leverantörer. Dessa pdf-filer är inte färdiggranskade eller godkända och därför inte redo att användas för produktion. Önskemålet från kunder om vattenstämpling tillkom för att tydliggöra vilken status olika dokument eller filer är i.

Användare kan även behöva kunna se information eller ladda ner data direkt från mobila enheter eller tunna klienter och då vara säkra på att dokument som inte är slutgodkända även är tydligt märkta.

Vattenstämpeln skapar en tydlig visuell märkning av dessa filer för användare som arbetar utanför Vault.

 

Lägg till och hantera vattenstämplar utifrån filens nuvarande status

Sovelia Vault gör det möjligt för administratörer att hantera vattenstämplar för filer utifrån filens nuvarande status med möjlighet att ändra text, placering och färgen på stämpeln. Texten kan anges utifrån statisk text och dokumentegenskaper som ger administratörer möjlighet att säkerställa att rätt information visas.

Sovelia Vault ger även möjlighet att ange villkor för hur detta ska visas, exempelvis dokument/filer i ”samtliga steg”, ett ”specifikt steg” eller ”samtliga steg utom”. Detta gör det möjligt att skapa filer med vattenstämpel för alla steg utom steget när filen är godkänd/released – en funktion som efterfrågats av många företag.

Denna nya funktion har visat sig vara avgörande för att framgångsrikt kunna dela information utanför design- eller konstruktörsteamet eftersom den säkerställer tydligare information till dessa användare och den övriga verksamheten.

Sovelia Vault vattenstämpel tabell

 

Video: Hur vattenstämplar du dina ritningar med hjälp av Sovelia Vault?

Kontakta mig gärna om du vill veta mer!

Andreas Näsman

Andreas Näsman

Product Design & Lifecycle
Blogg

Vad är poängen med att monitorera programvarulicenser och användningen av dem?

26 september 2022

Det är vanligt att företag inte har full koll på vilka licenser de har till vilken programvara och vilka användarna är – eller vilka de borde vara. Ändå kan en noggrann hantering av licenser medföra enorma fördelar för verksamheten. Detta blogginlägg belyser fördelarna och varför du bör överväga monitorering av programvarulicenser.

Läs mer
Blogg

Gata med Naviate

27 juni 2022

Naviate har numera uppdaterade subassemblies som gör det lättare att få till bra korridormodellering och ytor. Med dessa subassemblies kan du få en bra modellering för vanliga typer av gatumiljöer såsom längsgående parkeringar, kantstenar med olika visningshöjd och gångbanor med olika typer av beläggning. 

Läs mer