Nyheter i Sovelia Vault

Lägg till och hantera vattenstämplar i Vault baserat på filens nuvarande status 

Användning av vattenstämplar (watermarks) i ett dokument visar att det är ett utkast som inte är redo för produktion eller att det är ett dokument för förhandsgranskning av en design eller konstruktion. Vattenstämpeln är svår att missa och minskar risken att dokument eller ritningar som ännu inte är godkända av misstag går i produktion. 

I Autodesk Vault är det möjligt att lägga till vattenstämplar till DWF-filer, men endast när du skriver ut direkt från Vault. Många av våra kunder vill även ha samma möjlighet och kunna hantera detta på dokumentnivå. I den senaste 2022.2-versionen och 2023-versionen av Sovelia Vault har vi nu byggt in vattenmärkning för 2D PDF-filer, dwf-filer och dwfx-filer.

Vattenstämpel i Sovelia Vault

Efter att ha frågat våra kunder om deras behov blev det tydligt att det huvudsakligen var två fall där de vill kunna använda vattenstämplar:

  • Vid generering av en PDF till en filserver eller till ett annat affärssystem
  • För att titta på data/information i Vault via mobila enheter och/eller tunna klienter.

I det första fallet kan en pdf-fil skapas för granskning av exempelvis fabriksarbetare, kunder eller leverantörer. Dessa pdf-filer är inte färdiggranskade eller godkända och därför inte redo att användas för produktion. Önskemålet från kunder om vattenstämpling tillkom för att tydliggöra vilken status olika dokument eller filer är i.

Användare kan även behöva kunna se information eller ladda ner data direkt från mobila enheter eller tunna klienter och då vara säkra på att dokument som inte är slutgodkända även är tydligt märkta.

Vattenstämpeln skapar en tydlig visuell märkning av dessa filer för användare som arbetar utanför Vault.

 

Lägg till och hantera vattenstämplar utifrån filens nuvarande status

Sovelia Vault gör det möjligt för administratörer att hantera vattenstämplar för filer utifrån filens nuvarande status med möjlighet att ändra text, placering och färgen på stämpeln. Texten kan anges utifrån statisk text och dokumentegenskaper som ger administratörer möjlighet att säkerställa att rätt information visas.

Sovelia Vault ger även möjlighet att ange villkor för hur detta ska visas, exempelvis dokument/filer i ”samtliga steg”, ett ”specifikt steg” eller ”samtliga steg utom”. Detta gör det möjligt att skapa filer med vattenstämpel för alla steg utom steget när filen är godkänd/released – en funktion som efterfrågats av många företag.

Denna nya funktion har visat sig vara avgörande för att framgångsrikt kunna dela information utanför design- eller konstruktörsteamet eftersom den säkerställer tydligare information till dessa användare och den övriga verksamheten.

Sovelia Vault vattenstämpel tabell

 

Video: Hur vattenstämplar du dina ritningar med hjälp av Sovelia Vault?

Kontakta mig gärna om du vill veta mer!

Andreas Näsman

Andreas Näsman

Sales, Product Design & Lifecycle
Blogg

BIM-dagar på FOJAB

25 februari 2024

Under två halvdagar under månadsskiftet november-december fick FOJABs anställda i Malmö möjligheten att delta i de arrangerade BIM-dagarna, ett samarbete FOJAB hade ihop med Symetri.

Läs mer
Blogg

Naviate Zero och vikten av hållbarhet i byggnadsdesign

21 februari 2024

Mycket har redan sagts om byggandets inverkan på koldioxidavtrycket, men det är fortfarande en lång väg att gå för att uppnå det. Symetri har antagit utmaningen genom att utveckla en lösning för arkitekter och konstruktörer som hjälper dem att göra miljövänliga materialval i början av designprocessen.

Läs mer