[Video blog] Five years´ experience of PLM at Scandinova

Can you really get a good return on a PLM project? Per Benkowski, PMO and Engineering manager at Scandinova, talks in the below video about the company's challenges to have full control of both their projects and what´s delivered to the end customer – and how their PLM system secures that, and much more. 

The interview was made in 2017 at Symetri's customer event Design Management Forum. 

 

Blogg

Stora vinster med digital granskning

18 juni 2021

Även om handlingar för byggprojekt länge varit digitala har de granskats manuellt i en tidskrävande process. Nu ser vi allt tydligare att branschen anammar att arbeta med en standardiserad digital granskningsprocess med statusuppdateringar i realtid.

Läs mer
Blogg

BIM är vägen framåt för elkonsulter

19 maj 2021

BIM är en allt viktigare komponent även för elkonsulter. Det leder till effektiviseringar, ökad säkerhet men också en smidigare informationshantering i projekt med många inblandade. Allt fler ser behovet och fördelen av att tidigt kunna integrera med arkitekten och konstruktören för att hämta och dela information.

Läs mer