[Video blog] No more click-click-clicking around... Make engineering data available here and now

Digitalisation gives people and companies new ways, tools and processes to collaborate, communicate and work smarter. Many Manufacturing companies are going through a change at the moment or at least in the phase of  thinking "what do we need to do to stay current and competitive also in the future". 

[Video blog] No more click-click-clicking around... Make engineering data available here and now

We had the pleasure to talk with Gareth Williams from BRUSH Group earlier in 2018.  On this film he shares what he experienced leading a change process in a Manufacturing company and the positive effects it has already made to people's work.


Design or engineering data is one of the areas where changing current ways of working can have a huge positive effect across the whole company. 

Do you want to know more?
Please leave your contact details and we'll get back to you:

Blogg

Stora vinster med digital granskning

18 juni 2021

Även om handlingar för byggprojekt länge varit digitala har de granskats manuellt i en tidskrävande process. Nu ser vi allt tydligare att branschen anammar att arbeta med en standardiserad digital granskningsprocess med statusuppdateringar i realtid.

Läs mer
Blogg

BIM är vägen framåt för elkonsulter

19 maj 2021

BIM är en allt viktigare komponent även för elkonsulter. Det leder till effektiviseringar, ökad säkerhet men också en smidigare informationshantering i projekt med många inblandade. Allt fler ser behovet och fördelen av att tidigt kunna integrera med arkitekten och konstruktören för att hämta och dela information.

Läs mer