On-demand webbinarium | Nyheterna i Vault 2024

Vi guidar dig igenom de senaste och viktigaste nyheterna i Autodesk Vault Professional 2024. Som en extra bonus får du tips om smarta funktioner och extra funktionalitet i Sovelia Vault - Symetris plug-in till Autodesk Vault.  

On-demand webbinarium | Nyheterna i Vault 2024

Nya funktioner som vi går igenom i webbinariet är bland annat;

Kopiera mappar
Använd funktionen Copy Folder för att kopiera mappar, inklusive undermappar, mappbehörigheter och egenskaper för att effektivt starta ett nytt projekt från en tidigare mappstruktur. Det är ett effektivt sätt att konsekvent organisera din data över många projekt.

Hantering av mallar och designdata
Få alltid senaste mallarna och designdata från Vault när du startar Inventor. 

STEP- och DXF-generering
Publicera och hantera automatiskt DXF- och STEP-genererade filer genom godkännandeprocessen.

Nya granskningsinställningar vid statusändring
Lär dig om de nya möjligheterna som är tillgängliga för att administrera livscykeländringar.


Förbättningar
För Thin Client samt Backup och Restore.

Kontakta mig gärna!