On-demand webbinarium | Stora sammanställningar - på ett enkelt sätt

Användning av simulering i designprocessen spar tid i konstruktionsarbetet och minskar även risk för eventuella fel och brister eftersom modellen genom testning kvalitetssäkras i ett tidigt skede.

I detta webbinarium "Stora sammanställningar - på ett enkelt sätt" får du veta mer om vilka simuleringsmöjligheter som finns i Altair SimSolid.


Med Altair SimSolid är det enkelt att analysera stora strukturer utan att först behöva förenkla modellen.

I webbinariet får du bland annat veta mer om: 

  • Hur enkelt det är att sätta upp analyser i SimSolid samt att skapa svetsar.
  • Hur SimSolid fungerar på detaljerade storskaliga modeller
  • Hur snabbt SimSolid beräknar/genererar resultat.

Du kan också ladda ner presentationen från webbinariet här.

David Markblad

David Markblad

Sweden Sales Simulation