BEAst Helplansritningar - en efterlängtad nyhet

Vill du uppleva effekten av helplansritningar? Välkommen till ett webbinarium den 4 oktober då vi på Symetri tillsammans med BEAst kommer att visa BEAst Helplansritning, en ny anvisning som standardiserar hanteringen av helplansritningar i både små och stora projekt.

BEAst Helplansritningar - en efterlängtad nyhet

Under webbinariet kommer du att få kunskap och användbara tips att tillämpa direkt i din verksamhet:

  • Anvisningen BEAst Helplansritning skala 1:50
  • Se vilka fördelar och nyttor som uppnås inom flera användningsområden
  • Tabell A- och B-systematik och namnsättning med förlängda format
  • Guide för byggnadsmått och ritramens utformning med effektiv rityta
  • Hantering och redovisning vid frisläppande av områden med helplansritning
  • Ritningsramsmallar för CAD-system
  • Få se hur detta har harmoniserats med Naviates uppdaterade Revit-templates genom gemensamma parametrar.

Välkommen!