Cloudy Friday 26 januari

Hur du får koll på kostnader & håller dig inom budget

Vi visar lösningar som hjälper dig att hålla koll på dina kostnader i ett byggprojekt, vilket ofta är en stor utmaning för dig som arbetar som projektledare eller projektägare.

Hur du får koll på kostnader & håller dig inom budget

Hur håller du dig inom budget för ditt byggprojekt och hur får du koll på dina ÄTOR? Vi kommer att visa dig lösningar som hjälper dig med detta och under webbinariet kommer du få veta mer om: 

  • Hur du kan koppla ärenden, förseningar av leverans och byggfel mot en kostnad och hur det påverkar ekonomin i ditt projekt.
  • Hur det i sin tur kan öka din möjlighet att få ersättning for ÄTOR och att hålla projekten inom beräknad projektbudget. 

Vi har bjudit in vår kollega Johnathan Ward från Symetri UK som kommer att medverka på webbinariet och det kommer därför att hållas på engelska. 

Välkommen!