Naviate-fika: Fokus på rum och parametrar

Vi fortsätter under våren med våra Naviate-fika. Den 18 april fokuserar vi på vanliga funktioner i arbetsflödet för rum och parametrar.

Naviate-fika: Fokus på rum och parametrar

Rooms är ett objekt som ingår i många arbetsflöden. I Naviate Architecture har vi en hel panel med verktyg inriktade på Rooms. Vi tittar denna gång lite närmare på vad vi kan göra med Rooms och deras parametrar.

Varje fikastund är på 20 minuter. 

Välkommen!