Naviate-fika: NYA VERKTYG FÖR ATT HANTERA SHARED PARAMETRAR I FAMILJER OCH PROJEKT

Finns det Shared parametrar i ditt projekt som inte används? Skulle du vilja bli av med dem en gång för alla? Det är ett exempel på vad nya Advanced Parameter Manager kan göra för dig. Som Model Manager kan du nu effektivisera hanteringen av Shared Parametrar med de nya verktyg som visas till detta fika.

Naviate-fika: NYA VERKTYG FÖR ATT HANTERA SHARED PARAMETRAR I FAMILJER OCH PROJEKT

Varje fikastund är på 20 minuter. 

Välkommen!