BIM 360-fredag 21 oktober

Välkommen vårt nästa webbinarium i vår serie ”BIM 360-fredag”. Den här gången kommer vi att prata om hur du kan effektivisera projekteringen med Autodesk BIM Collaborate/PRO. 

BIM 360-fredag 21 oktober

De flesta som arbetar i projekterings- och designfasen av ett projekt vet att det finns många utmaningar att ta hänsyn till. Det kan till exempel vara långa svarstider mellan olika discipliner, ineffektiva projektmöten, utmaningar med modeller som synkroniserar långsamt eller kollisionkontroller med ohanterligt många kollisioner.

Under detta webbinarium kommer vi att prata om Autodesk BIM Collaborate/PRO och visa hur du med hjälp av detta verktyg kan undvika ovan problem i dina projekt.