Välkommen på Naviate-fika med infra-fokus!

Vill du bli bättre i Naviate för Civil 3D under samma tid som en fika?

Nu bjuder vi in till fyra tillfällen Naviate-fika med fokus på infrastruktur! De är på endast på 20 minuter och digitalt vilket gör det lättare att delta i, bra va?

De kommer att hållas av Mia Kajsajuntti och Martin Olsén, som båda har lång erfarenhet av att hålla kurser och är experter på programvaran.

Läs mer om innehåll och anmäl dig här:

Naviate-fika 13 april

Naviate-fika 4 maj

Naviate-fika 25 maj

Naviate-fika 8 juni