Webbinarium | Nya möjligheter till smidigare rörkonstruktion

Förenkla designprocessen och utöka funktionaliteten för rörkonstruktion i Autodesk Inventor med Sovelia Routing. Sovelia Routing är en add-on till Inventor som innehåller kompletterande tilläggsfunktioner som stödjer, effektiviserar och påskyndar rörkonstruktionsprocessen ytterligare.

Webbinarium | Nya möjligheter till smidigare rörkonstruktion

Några av de utmaningar som rörkonstruktörer dagligen ställs inför är att det ofta kan vara komplext, tids- och prestandakrävande att konstruera rör – och att det är även lätt att göra fel! 

Är du nyfiken på hur du också kan jobba smidigare med rörkonstruktion? 
Se inspelningen av vårt webbinarium!


Fyra fördelar med Sovelia Routing:

 1. Komplex 3D-rörkonstruktion blir betydligt enklare och mer användarvänlig.  
 2. Med Pipe Specs (rörspecifikationer/rörstandarder) – kärnan i rörkonstruktionsprocessen – säkerställer du att du alltid har rätt innehåll till varje projekt.   
 3. Placera ut rörhållare och isoleringsmaterial på rören liksom hantera och forma rörändar (Tube ends) på ett enkelt sätt.
 4. Skapa 2D-ritningar av dina 3D-modeller liksom all annan data och dokumentation som behövs inför tillverkning och montering.  


I webbinariet lär du dig mer om;

 • Hur du enkelt kan kontrollera och konfigurera Pipe Specs - alltid rätt standards för varje projekt.
  Hur automatiserade processer och flöden kan bidra till;
  • Att få en bättre överblick
  • Att spara tid och minimera risk för fel
  • Att slippa manuella moment
  • Att återanvända data och information
  • Att säkerställa att alla i organisationen arbetar lika
  • Efterlevnad av standarder och branschkrav
 • Lyssna också till hur vår kund SiccaDania drar nytta av Sovelia Routing och vilka fördelar de upplever.

Presentatörer:

 • Azem Bunjaku, Product Manager för Sovelia Routing från Symetri och
 • Peter Valbjørn, Group CAD Manager • Group IT & Digitalization, SiccaDania.

Webbinariet hålls på svenska och engelska.

 

Vill du veta mer? Kontakta mig gärna!