Kostnadsfritt webbinarium

Webbinarium om simulering | Stora sammanställningar på ett enkelt sätt

Anmäl dig till vårt webbinarium om stora sammanställningar där du kommer att lära dig om simuleringsmöjligheterna i Altair SimSolid.

Webbinarium om simulering | Stora sammanställningar på ett enkelt sätt
Användning av simulering i designprocessen spar tid i konstruktionsarbetet och minskar även risk för eventuella fel och brister genom att modellen genom testning kvalitetssäkras i ett tidigt skede.

Att analysera stora sammanställningar och strukturer innebär ofta analys i form av balkelement (linjeelement), skalelement (ytelement) eller att försöka minska antalet komponenter i sammanställningen. Detta medför att hela strukturen förenklas avsevärt men kan även innebära att komponenter som kan anses vara strukturellt obetydliga exkluderas i sammanställningen. Det innebär ytterligare - och ofta mycket tidskrävande - arbete att utarbeta en modell som lämpar sig för analys, vilket leder till långa ledtider.

Med Altair SimSolid är det enkelt att analysera stora strukturer utan att först behöva förenkla modellen – anmäl dig till vårt webbinarium och se hur!
 

I webbinariet får du veta mer om:

  • Hur enkelt det är att sätta upp analyser i SimSolid samt att skapa svetsar.
  • Hur SimSolid fungerar på detaljerade storskaliga modeller
  • Hur snabbt SimSolid beräknar/genererar resultat.


Datum:
 Tisdagen den 20:e september
Tid: 15:00–16:00 svensk tid (14:00–15:00 UK)

Presentatör är Wasim Younis, simuleringsexpert på Symetri.

Webbinariet hålls på engelska.