Digitalt brandskydd är redan här, nu tar vi nästa steg – Symetri och Bimfire Software i samarbete

I december förra året tog Symetri och Briab sina första gemensamma steg mot att utveckla förbättrad brandskyddsteknik. När parterna nu ingår officiellt partnerskapsavtal påbörjas nästa fas av samarbetet med att utveckla digitaliserade brandskyddslösningar.

Digitalt brandskydd är redan här, nu tar vi nästa steg – Symetri och Bimfire Software i samarbete

Många brandskyddsåtgärder hanteras fortfarande manuellt med analoga arbetsflöden, till skillnad från andra, mer digitala discipliner i byggbranschen. Avsaknaden av digitala verktyg innebär inte enbart onödiga byggkostnader, utan även en obefintlig datastruktur för fastighetsförvaltning.
Genom att ta steget över till digitala processer hade man sparat både tid och pengar under byggfasen, samtidigt som spårbarheten hade förbättrats för slutprodukten. Detta hade i sin tur inneburit förbättrad säkerhet och hållbarhet under hela byggnadens livslängd.
Partnerskapsavtalet vilar på tre pelare, som tillsammans ska bidra till utvecklingen av förbättrad brandskyddsteknik. Samtidigt får brandskyddsingenjörerna tillgång till BIM-processen med verktyg som är anpassade efter deras behov.

Det är oerhört viktigt med välutvecklade verktyg för brandskyddsprojektering. Varje brand medför stora kostnader för samhället, inte minst i form av känslomässiga och mänskliga förluster. Byggbranschen har efterfrågat brandskyddslösningar som förbättrar kontrollen under designprocessen samt informationssystem som förenklar framtida fastighetsförvaltning.

- Brandskydd är en viktig del som har saknats i BIM-familjen. Nu tar vi nästa steg mot ett förbättrad flöde och utbyte av information, vilket är en nödvändighet för att ta BIM till nästa nivå, säger Per Carlsson, affärsområdeschef AEC på Symetri.  
- Vi ser verkligen fram emot att intensifiera samarbetet. Tillsammans med Symetri kommer vi att kunna påverka branschen i större utsträckning och erbjuda våra framtida gemensamma kunder utökad tillgänglighet och support, meddelar Johan Norén, affärschef, Bimfire Software.

Den 18 maj blev Symetri global återförsäljare av Bimfire Tools med ensamrätt i Norden (med undantag för Danmark) och Storbritannien. Bimfire Tools kommer att ingå i Symetris utbud av produkter och tjänster.

Läs mer och ladda ned pressreleasen.

Kontaktpersoner:

Per Carlsson
Director Building & Infrastructure, Symetri
+ 46 (0)70 295 33 10 / per.carlsson@symetri.com

Johan Norén
Affärschef New Technologies, Briab
08-406 66 06 / johan.noren@briab.se

 

Symetri möjliggör för innovativa företag inom sektorerna bygg, fastighet och industri att optimera arbetsflöden, underlätta datahantering och förbättra kvaliteten genom hela designlivscykeln. Vi vägleder våra kunder inom allt ifrån 3D-modellering och simulering till Product Lifecycle Management, Building Information Modelling och Facility Management. Vi har 300 medarbetare som bistår kunder i Norden och Storbritannien. Symetri är en del av Addnode Group AB vars B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Addnode Group erbjuder verksamhetskritiska IT-lösningar till utvalda marknader inom både privat och offentlig sektor. För mer information, besök: www.symetri.com


Briab vänder osäkerhet till möjligheter genom nyskapande och effektiva lösningar som förbättrar processer, reducerar kostnader och skapar trygghet. Från vårt ursprung inom brandskydd har vi utvecklats till ett företag av innovativa riskhanteringsexperter. Vi breddar nu vårt erbjudande med nya revolutionerande digitala produkter för ett bättre brandskydd för en byggnads hela livscykel. Med 140 medarbetare är vi Nordens största fristående riskhanteringsexpert.
The right side of risk - www.briab.se

Nyheter

Breaking down barriers – Bettool Jabur

05 oktober 2021

Bettool is a Senior Consultant and BIM 360 | ACC Technical Lead based in the UK. Her day-to-day job is all about helping customers thrive and breaking down barriers in their organisation and between disciplines.  

Läs mer
Nyheter

BIM Forum 2021 on demand

13 september 2021

Symetri bjuder in dig till vårt årliga event BIM Forum 2 september. På BIM Forum kommer du få veta mer om de senaste produktnyheterna och hur du kan arbeta smartare med rätt verktyg.

Läs mer
Nyheter

Dare to try new things - Tomas Lindgren

02 juli 2021

Our values at Symetri are Passion, Teamwork, Courage and Change. We recently finished a project that put all four to the test: Nordic BIM Summit 2021. Not in the least for Tomas Lindgren, who co-hosted the event, something far out of his comfort zone. I interviewed Tomas about his experience at the events and what he learned from taking on this brand-new challenge.

Läs mer