Symetri är en av projektdeltagarna i den nya i innovationshubben skills

Den nybildade innovationshubben skills beviljas 3 miljoner kronor från ”Digitalt samhällsbyggande i praktiken”, en del av det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment.

 

Symetri är en av projektdeltagarna i den nya i innovationshubben skills

Att vi behöver jobba vidare med digitalisering inom byggsektorn är tydligt. I en ny undersökning av Symetri Europe svarar 67% att vi inte utnyttjar möjligheterna med digitaliseringen på ett bra sätt. Detta leder bland annat till att endast 12% svarar ja på frågan om den digitala kompetensen är tillräckligt hög för att den ska kunna bidra till bra samarbeten i olika projekt.

Tillsammans med de övriga i projektet, Akademiska Hus, Hemsö Fastighets AB, Bjerking, WSP, PQ Projektledning, Luleå tekniska universitet och Chalmers tekniska högskola Yoin Technologies, LTU Business, Plan B, kommer vi att arbeta för att hitta nya produkter, lösningar eller tjänster som med hjälp av digitaliseringens möjligheter bidrar till ett mer resurseffektivt och hållbart samhällsbyggande.

Martin Burrows

Martin Burrows

Sales, Building & Infrastructure
Nyheter

Symetri lanserar Naviate Zero MVP

25 september 2023

Den första versionen av Naviate Zero MVP (Minimum Viable Product) är nu tillgänglig. Denna första version kommer endast att vara tillgänglig för ett begränsat antal kunder.

Läs mer