Symetri ny medlem i branschföreningen BEAst, Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard.

Sedan 2017 har BEAst med stöd av SBUF och tillsammans med ett antal företag i branschen drivit utvecklingsprojektet ”Effektivare granskningsprocess”. Målet var och är att standardisera och digitalisera och därmed förenkla processen vid granskning av handlingar. Idag finns också en standard som bygger på de rekommendationer som tagits fram av BEAsts utskott för Bygghandlingar och utvecklingen fortsätter. Symetri har på olika sätt sedan start stöttat detta projekt och har nu tagit steget att bli fullvärdig medlem.

Symetri ny medlem i branschföreningen BEAst, Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard.

”Vi välkomnar Symetri! Vi har redan ett bra fungerande nätverk mellan BEAst och Symetri och vi ser fram emot en god fortsättning. Det blir nu enklare att sätta upp konkreta mål vad vi ska uppnå framöver med branschsamverkan genom BEAst.  Det kommer att underlätta tillämpningen av de många systemstöd som våra medlemmar använder. Symetri kan i sin tur bidra med sin kompetens och erfarenhet inom BEAst arbetsutskott Bygghandlingar. Detta innebär att framtagna standarder, anvisningar, mallar och profiler enklare kan implementeras i systemstöden vilket i sin tur underlättar för våra projektörer att enklare tillämpa standarderna, vi får ut effekten snabbare och enklare med högre kvalitet. Det blir helt enkelt smidigare och effektivare för alla,” säger Ulf Larsson, chef operativt stöd NCC Building och ordförande i BEAst.

”Digitaliseringen innebär att vi alla har liknande utmaningar även om ur olika aspekter. Vi ser att vi kan göra stor nytta i samverkan för att införa framtagna standarder i systemstöden. Minst lika viktigt, om inte viktigare är att lyfta fram att det finns standarder och hur man ska använda dem på plats när man startar nya projekt. Det blir effektivare för våra kunder, det går fortare att implementera till en lägre kostnad och effekten kommer snabbare.  Vi ser nu fram emot fortsättningen på detta samarbete,” säger Per Carlsson, Director AEC Business Unit Symetri.

Vill du veta mer om BEAst och Effektivare Granskning? Lyssna in på vårt webinar tillsammans med Tomas Lindgren, Key Account Manager och Team Leader, Symetri och Jimmy Forsberg, verksamhetsutvecklingsledare, Skanskas Digitala Hub och medlem i BEAsts arbetsgrupp för bygghandlingarna.

 

Per Carlsson

Per Carlsson

Director, Building & Infrastructure
Nyheter

Nurturing success – Andreas Näsman

16 mars 2021

Andreas Näsman is the Sales Manager for the Swedish manufacturing team. His day to day work is all about supporting his team of technical experts, product developers and account managers and supporting customers directly.

Läs mer
Nyheter

Webinar: Brandsäkra byggbranschen med Symetri och Bimfire Tools

28 januari 2021

På torsdag 28 januari välkomnar vi Bimfire Software som ska presentera den nya versionen av sin mjukvara Bimfire Tools. Medverkande är Erik Almgren från Bengt Dahlgren AB. Bengt Dahlgren AB började jobba i verktyget redan under 2020, och Erik kommer att dela med sig av deras erfarenheter, hur de jobbar med sina kunder och andra lärdomar. Erik har jobbat i 20 år på fältet som brandkonsult och varit aktiv i att företagets brandverksamhet.

Läs mer
Nyheter

Symetri E-learning för BIM 360 lanseras i Sverige

26 januari 2021

Symetri tar nu nästa steg i sin satsning på e-learning. Efter framgångarna med e-learning för Naviate och andra lösningar lanserar Symetri nu utbildning för Autodesk BIM 360. Perfekt för dig som på ett snabbt och effektivt sätt vill lära dig BIM 360 och säkerställa att du har koll på alla olika funktioner och använder lösningen på bästa möjliga sätt.

Läs mer