Symetri ny medlem i branschföreningen BEAst, Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard.

Sedan 2017 har BEAst med stöd av SBUF och tillsammans med ett antal företag i branschen drivit utvecklingsprojektet ”Effektivare granskningsprocess”. Målet var och är att standardisera och digitalisera och därmed förenkla processen vid granskning av handlingar. Idag finns också en standard som bygger på de rekommendationer som tagits fram av BEAsts utskott för Bygghandlingar och utvecklingen fortsätter. Symetri har på olika sätt sedan start stöttat detta projekt och har nu tagit steget att bli fullvärdig medlem.

Symetri ny medlem i branschföreningen BEAst, Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard.

”Vi välkomnar Symetri! Vi har redan ett bra fungerande nätverk mellan BEAst och Symetri och vi ser fram emot en god fortsättning. Det blir nu enklare att sätta upp konkreta mål vad vi ska uppnå framöver med branschsamverkan genom BEAst.  Det kommer att underlätta tillämpningen av de många systemstöd som våra medlemmar använder. Symetri kan i sin tur bidra med sin kompetens och erfarenhet inom BEAst arbetsutskott Bygghandlingar. Detta innebär att framtagna standarder, anvisningar, mallar och profiler enklare kan implementeras i systemstöden vilket i sin tur underlättar för våra projektörer att enklare tillämpa standarderna, vi får ut effekten snabbare och enklare med högre kvalitet. Det blir helt enkelt smidigare och effektivare för alla,” säger Ulf Larsson, chef operativt stöd NCC Building och ordförande i BEAst.

”Digitaliseringen innebär att vi alla har liknande utmaningar även om ur olika aspekter. Vi ser att vi kan göra stor nytta i samverkan för att införa framtagna standarder i systemstöden. Minst lika viktigt, om inte viktigare är att lyfta fram att det finns standarder och hur man ska använda dem på plats när man startar nya projekt. Det blir effektivare för våra kunder, det går fortare att implementera till en lägre kostnad och effekten kommer snabbare.  Vi ser nu fram emot fortsättningen på detta samarbete,” säger Per Carlsson, Director AEC Business Unit Symetri.

Vill du veta mer om BEAst och Effektivare Granskning? Lyssna in på vårt webinar tillsammans med Tomas Lindgren, Key Account Manager och Team Leader, Symetri och Jimmy Forsberg, verksamhetsutvecklingsledare, Skanskas Digitala Hub och medlem i BEAsts arbetsgrupp för bygghandlingarna.

 

Per Carlsson

Per Carlsson

Director Nordics, Building & Infrastructure
Nyheter

Breaking down barriers – Bettool Jabur

05 oktober 2021

Bettool is a Senior Consultant and BIM 360 | ACC Technical Lead based in the UK. Her day-to-day job is all about helping customers thrive and breaking down barriers in their organisation and between disciplines.  

Läs mer
Nyheter

BIM Forum 2021 on demand

13 september 2021

Symetri bjuder in dig till vårt årliga event BIM Forum 2 september. På BIM Forum kommer du få veta mer om de senaste produktnyheterna och hur du kan arbeta smartare med rätt verktyg.

Läs mer
Nyheter

Dare to try new things - Tomas Lindgren

02 juli 2021

Our values at Symetri are Passion, Teamwork, Courage and Change. We recently finished a project that put all four to the test: Nordic BIM Summit 2021. Not in the least for Tomas Lindgren, who co-hosted the event, something far out of his comfort zone. I interviewed Tomas about his experience at the events and what he learned from taking on this brand-new challenge.

Läs mer