Nu utökar vi Symetri E-learning för Bluebeam med spår även för regioner och kommuner

2020 lanserades utbildningsplattformen Symetri E-learning för Bluebeam med syftet att förenkla kontinuerlig vidareutbildning för dig som kund. Som medlemmar i BEAst vill Symetri även spegla utvecklingen av nya anpassningar och har därför tagit fram ett nytt utbildningsspår för regioner och kommuner.

Nu utökar vi Symetri E-learning för Bluebeam med spår även för regioner och kommuner

På önskemål från er kunder har vi i det nya utbildningsspåret för regioner och kommuner, bland annat fördjupat oss i funktionerna anpassade markeringar, överlagring, stämpel och miniatyrvy. Med Symetri E-learning för Bluebeam lär du dig att använda Bluebeam Revu för att skapa och redigera PDF-dokument. Du lär dig också att lägga till objekt som symboler, text etc. samt se material och ytor på en PDF genererad från t.ex. AutoCAD eller Revit.

Kursen är på svenska och består av fem utbildningsspår: kommuner och landsting, projektörer, arbetsledare, för dig dom arbetar med mängdning och/eller vill fördjupa dina kunskaper inom Bluebeam.     

Genom e-learningens uppbyggnad kan ni säkerställa att alla arbetar på samma sätt, mer tidseffektivt och breddar sin kunskap. När kunskapsnivån höjs hos era medarbetare så ger det ökad säkerhet. Det ger medarbetarna tillgång till portalen även efter avslutad utbildning så man kan repetera och kontrollera områden man känner sig osäker på.

Läs mer om Symetri E-learning för Bluebeam här

Läs mer om Bluebeam Revu

Vill du veta mer om Bluebeam, kontakta Mikaela Nilsson.

Mikaela Nilsson

Mikaela Nilsson

Sweden AEC Sales Nordic
Nyheter

BIM är vägen framåt för elkonsulter

26 maj 2021

BIM är en allt viktigare komponent även för elkonsulter. Det leder till effektiviseringar, ökad säkerhet men också en smidigare informationshantering i projekt med många inblandade. Allt fler ser behovet och fördelen av att tidigt kunna integrera med arkitekten och konstruktören för att hämta och dela information. Med informationsöverföring, där alla använder BIM och pratar samma ”språk”, så förenklas samordning, det blir enklare att göra ändringar och det går att hantera stora projekt mer effektivt.

Läs mer
Nyheter

Nurturing success – Andreas Näsman

16 mars 2021

Andreas Näsman is the Sales Manager for the Swedish manufacturing team. His day to day work is all about supporting his team of technical experts, product developers and account managers and supporting customers directly.

Läs mer