PRESSRELEASE

Symetri lanserar Naviate Zero: En innovativ teknik för hållbar byggnadsdesign

Symetri kan nu stolt tillkännage lanseringen av Naviate Zero, ett innovativt tillägg till Autodesk Revit som kommer att förändra hållbar byggnadsdesign. Naviate Zero tillgodoser behovet av minskade koldioxidutsläpp och gör det möjligt för designers och ingenjörer att beräkna utsläpp, fatta välgrundade, miljömedvetna beslut direkt i Revit-plattformen och använda data i fullständiga livscykelbedömningar.

Symetri lanserar Naviate Zero: En innovativ teknik för hållbar byggnadsdesign

Enligt World Green Building Council står byggbranschen för närvarande för 39% av de årliga koldioxidutsläppen, medan inbyggt kol står för 11%. Som svar på denna miljöutmaning fokuserar Naviate Zero på att minska utsläppen i de tidiga stadierna av en byggnads livscykel. Genom att beräkna och jämföra effekterna av design och materialval gör Naviate Zero det möjligt att göra miljömässigt ansvarsfulla val.

På Symetri är vårt syfte att inspirera och göra det möjligt för människor att arbeta smartare för en bättre framtid. Vi är medvetna om miljöpåverkan från våra kunder i branschen och såg ett ansvar och en möjlighet att göra en positiv insats. Visionen utvecklades till att ge individer möjlighet att fatta välinformerade, hållbart ansvarsfulla beslut och har nu materialiserats genom Naviate Zero, en plattform som integrerar tillförlitliga data för att underlätta välgrundat beslutsfattande inom hållbar design och konstruktion."
En av de största utmaningarna är att göra data tillgängliga och intuitiva, så att man kan fatta välgrundade beslut utan att individerna känner sig överväldigade. När allt kommer omkring är förmågan att fatta välgrundade beslut avgörande för att uppnå bättre resultat."
Mikko Viertola, CTO på Symetri

Naviate Zero kan, tack vare Symetris strategiska partnerskap med One Click LCA, erbjuda omfattande databaser där arkitekter och designers får direkt tillgång till globala data om byggmaterial. Detta kommer hjälpa till att höja standarden för hållbarhet inom byggbranschen. One Click LCA är den globalt ledande plattformen för livscykelanalys, miljövarudeklaration och hållbarhet.

Kontakter:

Martin Burrows, Director AEC Sweden, Symetri
martin.burrows@symetri.com
+46 317 034 003

Om Symetri

Symetri utvecklar och tillhandahåller tekniska lösningar och tjänster till företag inom arkitektur, konstruktion, bygg, infrastruktur, samt tillverkningsindustrin. Vi hjälper människor att arbeta smartare för en bättre framtid genom att erbjuda den expertis och teknik som krävs för att kunna öka effektiviteten och arbeta mer hållbart. Symetri grundades i Sverige 1989 och har mer än 1000 medarbetare. Företaget har kontor i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Storbritannien, Irland och USA. Symetri är Autodesk Platinum Partner, Autodesk Authorised Training Centre (ATC) och Autodesk Global Service Provider, och är en del av Addnode Group AB, vars B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Addnode Group erbjuder verksamhetskritiska IT-lösningar till utvalda marknader inom både privat och offentlig sektor.

Om Naviate

Naviate erbjuder förstklassiga arbetsflöden och prestanda för att påskynda bygg- och infrastrukturdesign och underlätta samarbete i byggprojekt. Lösningarna är skräddarsydda och fokuserar på behoven hos yrkesverksamma inom arkitektur, byggteknik, konstruktion och infrastruktur, inklusive funktioner som stöder produktivitet, dokumentation, samarbete och projektledning, vilket förbättrar användarnas hela BIM-arbetsflöde.

Nyheter

AUTODESK UPPDATERADE TRANSAKTIONSPROCESS INTRODUCERAD I USA OCH KANADA

11 mars 2024

Under november 2023 introducerade Autodesk en liknande transaktionsmodell för alla mjukvaruköp som för Flex på den australienska marknaden. Efter en första testperiod har Autodesk meddelat att den nya modellen kommer introduceras i USA och Kanada senast den 10 juni 2024. Ingen tidslinje har meddelats för andra regioner; däremot vet vi att Autodesk har som avsikt att rulla ut den nya modellen globalt inom två år.

Läs mer
Nyheter

Nordic BIM Summit: 16 april 2024

04 december 2023

Välkommen till Nordic BIM Summit, ett av årets största event för dig som jobbar inom bygg- och infrastruktur. Ta del av de senaste trenderna. Anmäl dig här!

Läs mer