Symetri och Briab i nytt forskningsprojekt för att utveckla nya digitala lösningar för ett effektivare brandskydd.

Kraven kring brandskyddsprojektering är på väg att förstärkas i hela Europa som en följd av den ödesdigra branden i Grenfell Tower i London 2017. Med digitala hjälpmedel kan man bygga rätt från början, snabbare få en överblick över en byggnadskonstruktion och därmed vinna viktig tid vid en räddningsinsats.

Symetri och Briab i nytt forskningsprojekt för att utveckla nya digitala lösningar för ett effektivare brandskydd.

December månad är en tid då antalet bränder ökar i svenska hushåll. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, rapporterar att räddningstjänsten larmas till cirka 6000 bostadsbränder runtom i landet varje år. En viktig aspekt vid släckningsarbete är att förstå hur en byggnad är konstruerad och hur brandskyddet ser ut. Detta oavsett typ av byggnad det brinner i. Ju större och högre byggnad desto mer komplext blir släckningsarbetet.

Med hjälp av digitala lösningar som Building Information Modelling (BIM) kan man dela med sig av information och tekniska data för att säkra att brandskyddet planeras och byggs på rätt sätt. Detta möjliggör i sin tur att det går att dela med sig av relevant byggnadsinformation vid en brand till räddningstjänsten, fastighetsägare och andra berörda parter.

Symetri tillsammans med Briab inleder nu ett forskningsarbete för att skynda på utvecklingen av en modern och effektiv lösning för just brandskydd. Syftet är att stötta våra kunder att kunna svara upp mot det utökade behovet av relevant brandskyddsinformation.

Symetris teknologiska lösningar såsom Naviate tillsammans med Symetris expertis gör det möjligt för kunder att skapa, underhålla och dela information och data. I Naviate finns redan stöd för brandprojektering som nu är redo att anta nya utmaningar och ökad funktionalitet.

Briab bedriver verksamhet inom områdena teknisk expertrådgivning, fastighetsutveckling samt management inom dessa områden. Briab utvecklar i sin tur Briab Bimfire Suite, en smart digital plattform för brandskyddsinformation. Bimfire Suite använder en molndatabas med digitala regelböcker som automatiskt definierar krav, stödjer i detaljprojekteringen och förenklar kontroll av efterlevnad. Först ut i produktsviten är Briab Bimfire Tools som möjliggör ett effektivare arbetsflöde för BIM och brandskydd.

Såväl Naviate som Briab Bimfire Tools är integrerade tillägg till Revit från Autodesk som i sin tur är den marknadsledande lösningen för design och utveckling av byggnadsprojekt. Genom att koppla ihop dessa system kan vi maximera nyttan för användaren och säkerställa en högre kvalitet i leveranserna.

Tillsammans kommer Symetri och Briab att initiera en förstudie för att tillsammans med utvalda kunder verifiera nyttan med nuvarande teknologi och specificera behov av och krav på ny teknologi.

- Genom slå samman vår erfarenhet och tekniska kompetens inom BIM och byggnadsprojektering med Briabs spetskompetens inom brandskydd så kommer vi att nå långt i våra ambitioner om att påverka branschen i en positiv riktning när det gäller brandskydd, säger Per Carlsson, affärsområdeschef AEC på Symetri.
- Att de olika parterna i kedjan samarbetar är oerhört viktigt, speciellt som fördelarna av säkra ett obrutet flöde av information blir väldigt värdefullt. Vi vill med vårt arbete vara med och påverka det standardiseringsarbete som nu pågår, säger Johan Norén, Affärschef New Technologies, Briab

 

När förstudien är klar kommer vi att återkomma med vilka nya funktioner och tillämpningar som kommer att utvecklas och tidplanen för detta.

Läs mer och ladda ned pressreleasen.

Kontaktpersoner:

Per Carlsson
Director Building & Infrastructure, Symetri
+ 46 (0)70 295 33 10 / per.carlsson@symetri.com

Johan Norén
Affärschef New Technologies, Briab
08-406 66 06 / johan.noren@briab.se

 

Symetri möjliggör för innovativa företag inom sektorerna bygg, fastighet och industri att optimera arbetsflöden, underlätta datahantering och förbättra kvaliteten genom hela designlivscykeln. Vi vägleder våra kunder inom allt ifrån 3D-modellering och simulering till Product Lifecycle Management, Building Information Modelling och Facility Management. Vi har 300 medarbetare som bistår kunder i Norden och Storbritannien. Symetri är en del av Addnode Group AB vars B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Addnode Group erbjuder verksamhetskritiska IT-lösningar till utvalda marknader inom både privat och offentlig sektor. För mer information, besök: www.symetri.com.


Briab vänder osäkerhet till möjligheter genom nyskapande och effektiva lösningar som förbättrar processer, reducerar kostnader och skapar trygghet. Från vårt ursprung inom brandskydd har vi utvecklats till ett företag av innovativa riskhanteringsexperter. Vi breddar nu vårt erbjudande med nya revolutionerande digitala produkter för ett bättre brandskydd för en byggnads hela livscykel. Med 140 medarbetare är vi Nordens största fristående riskhanteringsexpert.
The right side of risk - www.briab.se

Per Carlsson

Per Carlsson

Director Nordics, Building & Infrastructure
Nyheter

Breaking down barriers – Bettool Jabur

05 oktober 2021

Bettool is a Senior Consultant and BIM 360 | ACC Technical Lead based in the UK. Her day-to-day job is all about helping customers thrive and breaking down barriers in their organisation and between disciplines.  

Läs mer
Nyheter

BIM Forum 2021 on demand

13 september 2021

Symetri bjuder in dig till vårt årliga event BIM Forum 2 september. På BIM Forum kommer du få veta mer om de senaste produktnyheterna och hur du kan arbeta smartare med rätt verktyg.

Läs mer
Nyheter

Dare to try new things - Tomas Lindgren

02 juli 2021

Our values at Symetri are Passion, Teamwork, Courage and Change. We recently finished a project that put all four to the test: Nordic BIM Summit 2021. Not in the least for Tomas Lindgren, who co-hosted the event, something far out of his comfort zone. I interviewed Tomas about his experience at the events and what he learned from taking on this brand-new challenge.

Läs mer