Symetri utökar sitt hållbarhetserbjudande genom ett globalt partnerskapsavtal med One Click LCA

Symetri, en ledande leverantör av digitala BIM-lösningar, produktdesign och livscykellösningar i Europa och USA, tillkännagav idag ett nytt partnerskap med One Click LCA, världens ledande leverantör av livscykelanalys (LCA) och miljöproduktdeklaration (EPD). 

Symetri utökar sitt hållbarhetserbjudande genom ett globalt partnerskapsavtal med One Click LCA

Symetri gör det möjligt för sina kunder i byggbranschen att minska koldioxidutsläppen


Livscykelanalys inom bygg (Building LCA) är en vetenskapsbaserad metod för att kvantifiera effekterna av miljöpåverkan. One Click LCA gör det möjligt att mäta och minska miljöpåverkan från byggnader, uppnå gröna byggnadscertifieringar och följa de regelverk som numera är en obligatorisk del av planeringen i många länder. Byggbranschens miljömål sträcker sig även till de produkter som används i byggfasen.

Tillverkare har börjat möta det ökande behovet av att ta fram miljövarudeklarationer (EPD) för att på ett tillförlitligt sätt kvantifiera och kommunicera en produkts miljöpåverkan under dess livstid.
One Click LCA:s produkt LCA och EPD-lösning ger tillverkare en enkel lösning för att producera tredjepartsverifierade EPD:er baserade på europeiska och internationella standarder.

 

"Vi på Symetri är övertygade om att ledande teknologilösningar inom hållbarhet kan bidra med ett stort värde till bygg- och tillverkningsindustrin. Vårt partnerskap med One Click LCA är ett viktigt steg för oss och ger ännu bättre möjligheter att stötta våra kunder med lösningar att nå sina mål för minskade utsläpp. Utöver ett globalt återförsäljaravtal inkluderar detta samarbete ett partnerskap inom teknologiutveckling som innebär att Symetri kan använda One Click LCA:s databas som en del av Symetris produktutveckling. Syftet är att våra kunder ska kunna göra koldioxidsmarta materialval för både byggnader och byggprodukter. Vi är mycket glada över att erbjuda dessa lösningar till våra kunder med den tydliga ambitionen att göra det möjligt för fler att arbeta smartare och mer hållbart.” Mikko Viertola, CTO, Symetri Group.

 

"One Click LCA:s uppdrag är att stötta de aktörer som verkar för en koldioxidfri framtid och att ta itu med livscykelpåverkan från byggnader och material är kärnan i vad vi gör. Att minska koldioxidutsläpp inom byggindustrin kräver en koldioxidstrategi över hela värdekedjan. Genom vårt partnerskap med Symetri gör vi vårt LCA-erbjudande tillgängligt för ett större antal företag och med Symetris omfattande sälj- och konsultteam säkerställer vi kundernas framgång för att uppnå en koldioxidfri framtid. Detta partnerskap är ett anmärkningsvärt steg framåt för att påskynda minskningen av koldioxid inom bygg- och tillverkningsindustrin.” Panu Pasanen, VD, One Click LCA.

 

Om One Click LCA
Företaget One Click LCA tillhandahåller världens ledande programvara för livscykelbedömning. Programvaran är lättanvänd och automatiserad och hjälper dig att beräkna och minska miljöpåverkan från dina byggnads-, infrastruktur- och renoveringsprojekt samt andra produkter. Programvaran tillåter också tillverkare att generera och publicera tredjepartsverifierade EPD:er. One Click LCA används i över 140 länder av ledande företag och andra organisationer. Programvaran inkluderar all konstruktionsmaterial som krävs för olika EPD:er i världen och uppfyller över 60 standarder och certifieringar. One Click LCA grundades i Finland 2001 och har ett team på över 110 personer på alla kontinenter.


Om Symetri
Symetri skapar och tillhandahåller tekniska lösningar och tjänster för design-, ingenjörs-, konstruktions- och tillverkningsföretag. Vi ger människor möjlighet att arbeta smartare för en bättre framtid genom att se till att de har tillgång till den expertis och teknik de behöver för att förbättra sin prestation och hållbarhet.
Symetri grundades i Sverige 1989 och har vuxit till ett team på över 800 personer med kontor över hela Sverige, Norge, Danmark, Finland, Storbritannien, Irland och USA. Symetri är Autodesk Platinum Partner, Autodesk Authorized Training Center (ATC) och Autodesk Global Service Provider. Symetri ingår i Addnode Group AB, vars B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Addnode Group erbjuder affärskritiska IT-lösningar till utvalda marknader inom både privat och offentlig sektor.

 

Relaterade länkar

Läs mer om Symetris hållbarhetserbjudande: https://www.symetri.se/hallbarhet/

Läs mer om One Click LCA: https://www.oneclicklca.com/

Läs mer om Symetri: https://www.symetri.se/om-symetri/

Läs mer om Addnode Group: https://www.addnodegroup.com/en

 

Kontaktpersoner:

Panu Pasanen, CEO, One Click LCA
panu.pasanen@oneclicklca.com
+358 44 2871 722 

Mikko Viertola
CTO, Symetri Group
mikko.viertola@symetri.com
+358 50 469 0010

Lotta Järvi, Head of Marketing Symetri Technology
lotta.jarvi@symetri.com 
+358 405 429 359

Nyheter

AUTODESK UPPDATERADE TRANSAKTIONSPROCESS INTRODUCERAD I USA OCH KANADA

11 mars 2024

Under november 2023 introducerade Autodesk en liknande transaktionsmodell för alla mjukvaruköp som för Flex på den australienska marknaden. Efter en första testperiod har Autodesk meddelat att den nya modellen kommer introduceras i USA och Kanada senast den 10 juni 2024. Ingen tidslinje har meddelats för andra regioner; däremot vet vi att Autodesk har som avsikt att rulla ut den nya modellen globalt inom två år.

Läs mer