Webinar series: Fusion 360

Watch recorded webinars around Autodesk Fusion 360.

Webinar series: Fusion 360

Watch our Autodesk Fusion 360 webinars!

You can see these at any time and learn more about the benefits of Fusion 360 for designers and the use of different tools such as Generative Design, Simulation tools, rendering and CAM.

Webinar: AnyCAD not other CAD - Cheryl Sneddon

 • Why use Fusion 360 to open anyCAD files
 • How to open anyCAD file formats in Fusion 360
 • Modify anyCAD files in Fusion 360
 • File association using Autodesk Inventor
 • Autodesk Connector for Fusion and Fusion Team

Watch the webinar 

Webinar: Generate then Permutate - Wasim Younis

 • What is Generative Design?
 • Why use Generative Design?
 • How to get started with Generative Design
 • Cloud credits
 • Generative Design workshops

Watch the webinar 


Webinar: Stimulate then Simulate - Wasim Younis        

 • Types of Simulation you can perform in Fusion 360
 • Simplify geometry for Simulation
 • Set up and run a Static Stress Analysis
 • Explanation of the Simulation workspace
 • Use AnyCAD files with simulation

Watch the webinar 

Webinar: Render Blender - Cheryl Sneddon

 • Rendering design workspace
 • Appearances and Materials in Fusion 360
 • How to set up a render using Fusion 360
 • Cloud or Local renders
 • Render gallery
 • Rendering AnyCAD files

Watch the webinar 

Webinar: CAM Conundrum - Cheryl Sneddon

 • How to start a CAM project?
 • Set up a new CAM job
 • 2D machining features
 • 3D machining features
 • Toolpath Simulations
 • Post Processing NC-Code

Watch the webinar 

Contact for more information & demo

Wasim Younis

Wasim Younis

United Kingdom Product Design & Lifecycle
Cheryl Sneddon

Cheryl Sneddon

United Kingdom Product Design & Lifecycle - Application Consultant
Åke Bø

Åke Bø

Norway Product Design & Lifecycle
Markku Koistinen

Markku Koistinen

Finland Director Finland, Product Design & Lifecycle
Andreas Näsman

Andreas Näsman

Product Design & Lifecycle
Nyheter

BIM är vägen framåt för elkonsulter

26 maj 2021

BIM är en allt viktigare komponent även för elkonsulter. Det leder till effektiviseringar, ökad säkerhet men också en smidigare informationshantering i projekt med många inblandade. Allt fler ser behovet och fördelen av att tidigt kunna integrera med arkitekten och konstruktören för att hämta och dela information. Med informationsöverföring, där alla använder BIM och pratar samma ”språk”, så förenklas samordning, det blir enklare att göra ändringar och det går att hantera stora projekt mer effektivt.

Läs mer
Nyheter

Nurturing success – Andreas Näsman

16 mars 2021

Andreas Näsman is the Sales Manager for the Swedish manufacturing team. His day to day work is all about supporting his team of technical experts, product developers and account managers and supporting customers directly.

Läs mer