Ledning

Jens Kollserud

Jens Kollserud

CEO
Jens började arbeta på Symetri 2009 som Business Unit Manager och har haft flera befattningar inom företaget innan han blev CEO 2016. Med mer än 20 år i branschen har Jens gedigen erfarenhet av att leda internationella projektgrupper inom flera olika funktionsområden för att skapa påtaglig tillväxt i företaget. Som CEO på Symetri ansvarar han för företagets övergripande verksamhet och affärsutveckling. Han strävar efter att utmana och själv bli utmanad av människor som brinner för att hitta nya och mer effektiva arbetssätt för en bättre framtid, och sätter teknologi i ett sammanhang som skapar värde för människor.
Trude Berg

Trude Berg

Marketing Director
Trude började arbeta på Symetri 2012 och blev Marketing Director 2015. Hennes uppgift var att centralisera och modernisera marknadsföringen för effektivare resultat. Med detta avklarat fokuserar hon nu på global varumärkesprofilering av Symetri som tjänsteleverantör och visionär branschledare inom våra segment. Med över 30 års erfarenhet inom programvarubranschen har Trude den erfarenhet och drivkraft som krävs för att lösa alla slags problem och hon vet att bra samarbete är nyckeln till framgång.
Raymond Paulsen

Raymond Paulsen

Director Autodesk Business
Raymond började arbeta på Symetri 2001 och blev Director of Autodesk Business 2017. Innan Raymond började på Symetri drev han eget företag i åtta år. Med lång erfarenhet av att bygga upp verksamheter inom branschen är Raymond väl insatt i allt som rör Autodesk. Idag ansvarar han för Symetris globala samarbete med Autodesk och anser att nyckeln till framgång är att omge sig av kompetenta människor med drivkraften att arbeta innovativt och effektivt.
Sveinung Vik

Sveinung Vik

CFO
Sveinung började arbeta på Symetri 2014 och blev Finance Director 2017. Under sin tid på Symetri har han varit en drivande kraft i många omfattande förändringar och omorganisationer. Sveinung är en erfaren Finance Director och expert på att möjliggöra långsiktig tillväxt och införa strategisk förändring. Han brinner för att etablera kontakt med människor och modernisera processer.
Fredrik Andersson

Fredrik Andersson

IT Director
Fredrik började arbeta som Team Leader för Symetris IT-tjänster 2018. 2020 blev han IT Director med uppgiften att utveckla det interna IT-teamet. Han har erfarenhet av IT-drift och -leverans inom tillverkningsindustrin, detaljhandeln och infrastruktursektorn, vilket gör honom till en pålitlig partner när det kommer till att skapa IT-processer som stöttar affärsprocesser, förbättrar nyckeltal och effektiviserar arbetsflöden. Hans befattning innebär att hans kollegor är kunden, och han ägnar sig åt att hjälpa dem, lösa problem och få samarbetet att fungera dynamiskt.
Johan Lundqvist

Johan Lundqvist

HR Director
Johan började arbeta på Symetri som HR Director 2020. Han har stor erfarenhet inom HR och hans uppgift är att hjälpa ledningen med att definiera riktlinjer för våra chefer och anställda, utveckla och stärka the Symetri Way och kontinuerligt utveckla vår förmåga att leda framgångsrika team. Johan brinner för att skapa framgång genom människor och stötta ledare och anställdas utveckling så att de kan fortsätta prestera på en hög nivå.
Per Carlsson

Per Carlsson

Director, Building & Infrastructure
Per började arbeta på Symetri 2008 och har sedan dess haft flera ledande befattningar inom företaget. Idag ansvarar han för Symetris försäljning och verksamhet för byggbranschen och infrastruktursektorn i Norden. Per har över 20 års erfarenhet inom programvarubranschen och brinner för att göra skillnad i branschen. Han tror starkt på att digitalisering är lösningen på våra utmaningar med urbanisering och hållbarhet.
Mikko Viertola

Mikko Viertola

Director, Symetri Technology Unit
Mikko började arbeta på Symetri 2011 och efter att ha lett Manufacturing Business Unit i flera år blev han Director för Symetri Technology Unit 2020. Nu leder han en global projektgrupp med medarbetare som är specialiserade på produkthantering, produktutveckling och marknadsföring för att hjälpa oss att leverera effektiva lösningar till våra kunder världen över. Mikko har över 25 års erfarenhet inom affärsutveckling på industriella företag och brinner för att hjälpa våra kunder att uppnå sina mål genom smart användning av banbrytande digitala lösningar.
Anders Mellingen

Anders Mellingen

Director Nordics, Product Design & Lifecycle
Anders började arbeta på Symetri 2000 och hade befattningen Business Area Manager för tillverkning i Norge under många år innan han blev Director för Manufacturing Business Unit i Norden 2020. Med över 25 års erfarenhet av både tekniska områden och försäljning av komplexa lösningar har han varit en del av både Symetris och tillverkningsindustrins utveckling under de senaste årtiondena.
David Hughes

David Hughes

Managing Director
David blev Managing Director för Excitechs verksamhet 2015 och ansvarar nu för Symetri UK. Innan David började på Symetri arbetade han i 20 års tid med försäljning, marknadsföring och allmän hantering på stora företag och som egenanställd konsult. Han har dessutom drivit eget företag med 40 anställda och bidrar därför med stor erfarenhet av ledarskap, strategi och affärsutveckling. David brinner för Lean Thinking och anser att det är nästa utvecklingssteg för alla verksamheter eftersom det verkligen sätter människan i fokus och ökar förståelsen för vad som faktiskt är viktigt för kunderna.