CFD

CFD

Programvara för beräkning inom strömningsmekanik.

Med Autodesk CFD får du tillgång till verktyg för beräkning och simulering inom strömningsmekanik som enkelt kan integreras i samtliga faser av design- och konstruktionsprocessen

Gör en associativ designstudie i ditt CAD-system eller öppna en enskild modell direkt i Autodesk CFD. Använd dig av ett modellbaserat gränssnitt och få tillgång till funktioner för auto-meshning och verktyg för hållfasthetsberäkningar med automatisk storleksbestämning och förfining (Accelerant Simulation Engine). Dessutom får du tillgång till en produktiv programmiljö med möjlighet att göra olika inställningar och där du kan studera och utforska alternativa konstruktioner för att underlätta beslutsfattandet. Autodesk Simulation CFD kan utökas med flera olika applikationer för t.ex. konsumentprodukter, fordonsindustrin, olja- och gasindustrin, medicinsk utrustning samt industriella maskiner.

Autodesk Simulation CFD

Med Autodesk CFD får du tillgång till verktyg för beräkning och simulering inom strömningsmekanik och termodynamik, så att du snabbt och enkelt kan simulera turbulenta och inkompressibla flöden samt göra beräkningar på termisk konduktivitet och konvektion.

Autodesk Simulation CFD innehåller bland annat följande verktyg:

 • Avancerade verktyg för beräkning och simulering inom strömningsmekanik och värmeöverföring
 • Verktyg för arkitektur, byggnadskonstruktion, elektronikkylning och VVS
 • Verktyg för CAD-integrering
 • Möjlighet att studera alternativa konstruktioner
 • Applikationer för el och belysning
 • Verktyg för beräkning inom strömningsmekanik och värmeöverföring
 • Verktyg för analys av vätskeflöden
 • Verktyg för intelligent auto-meshning
 • Applikationer för mekanisk konstruktion och industrisektorn

Autodesk Simulation CFD Advanced

Med Autodesk Simulation CFD Advanced får du tillgång till ännu fler verktyg för beräkning och simulering inom strömningsmekanik och termodynamik, som hjälper dig att studera tidsberoende simuleringar, komprimerbara flöden, strålningseffekter och luftfuktighet. Autodesk Simulation CFD Advanced kan utökas med applikationer för elektronik, rymdindustrin, försvarsindustrin, belysning, LED, ventiler samt applikationer för arkitektur, byggnadskonstruktion, elektronikkylning och VVS.

Autodesk Simulation CFD innehåller bland annat följande verktyg:

 • Advanced Fluid Flow: 
  • Supersoniskt komprimerbar
  • Transient (tidberoende)
  • Tvåfasflöden (luftfuktighet och ångblandningar)
  • Kavitation
 • Advanced Heat Transfer
  • Intern överföring av strålningsvärme
  • Strålning genom transparenta medier
  • Solladdning
 • Advanced Conditions
  • Relativ luftfuktighet
  • Strömningar
  • Spänning

Kontakt

Andreas Näsman

Andreas Näsman

Sales, Product Design & Lifecycle

Vill du ha ytterligare information?

Skicka in dina kontaktuppgifter, så återkommer en av våra säljare till dig.

Tack för att du kontaktar oss! Vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Relaterade produkter