CQFlexMon

CQFlexMon

Övervaka, hantera och analysera företagets användning och behov av programvarulicenser.

Hur kan CQFlexMon hjälpa dig i ditt arbete?

CQFlexMon omfattar flera moduler som kan aktiveras eller avaktiveras oberoende av varandra, helt utifrån ditt företags behov och önskemål.

Programvaran skannar av installerade licenser och informationen hämtas enligt ett förinställt tidsintervall och lagras i en strukturerad databas (SQL). På de klienter som ska analysera resultatet installeras en klient-programvara.

Data finns alltid tillgängliga både i grafisk form och i kalkylblad, och kan övervakas i realtid eller under ett angivet tidsintervall.

Idag övervakar CQFlexMon mer än 500 olika licensservrar världen över, vilket innebär att det hämtas information från mer än 100 000 datorer.

CQFlexMon-moduler

Låter dig se alla tillgängliga programvarusviter och deras användningsnivåer, inklusive datum för maximal användning.

Beräknar den faktiska utnyttjandegraden för alla programvarulicenser; hur många timmar en viss användare, enhet, avdelning eller projekt har använt en viss typ av licens.

Licensdebitering är en modul som beräknar kostnaderna till följd av licensanvändning. Den totala kostnaden för en vald tidsperiod beräknas utifrån användningstid och timdebitering.

Licenslån ger en tydlig översikt över vilka användare som har lånade licenser. Du får information om vilka program som varje användare har lånat och hur många dagar som återstår.

Tillåter kontroll över användarnas rättigheter till produkter. Modulen kan användas för att begränsa användningen av vissa produkter eller för att reservera produkter per användare, enhet, avdelning eller projekt. Dessutom är det möjligt att definiera produkter som inte får lånas och när en licens returneras automatiskt.

Med modulen för programövervakning är det möjligt att övervaka den faktiska användningen av all programvara som är installerad på företagets datorer, från leverantörer som t.ex. Autodesk, Dassault, PTC, Kymdata, Vertex, Siemens, etc. Samtidigt kan modulen verifiera att installerad programvara uppfyller licensvillkoren.

Användardata kan synkroniseras mellan CQFlexMon databasen och Active Directory-modulen.

Lokaliserar obehöriga programinstallationer på din dator. Det vill säga program som installeras i strid med licensvillkoren:

  • "Knäckta" eller "knäckta" licenser där skyddet har kringgåtts
  • Testlicenser
  • NFR-licenser (ej för återförsäljning)
  • "Not Issued By Autodesk" -licenses- licenser som inte utfärdats av Autodesk
  • Kurslicenser

Etteplan får bättre översikt över nyttjandegraden och kostnaderna för sina programverktyg med hjälp av CQFlexMon

Har rätt personer tillgång till rätt verktyg och slår kostnadsfördelningen rätt mellan teamen? För ett stort företag kan det vara minst sagt utmanande att hantera flera konstruktionsprogram utan tillgång till ett bra övervakningssystem.

Läs mer

Hantering av CAD-licenser på ett globalt ingenjörsföretag

Vi har haft nöjet att prata med Martin Quist, på AFRY (ÅF och Pöyry). I videon berättar han om de olika typerna av utmaningar som de har klarat och hur de hanterar programvaran som 8 500–9 000 användare världen över har åtkomst till.

Läs mer

Blixtsnabb uppgradering av CAD-program med CQi

NIS Limited är ett ingenjörsföretag som tillhandahåller skräddarsydda och pragmatiska konstruktions- och tillverkningslösningar till en mängd olika kunder på flera olika marknader. Tjänsterna som NIS tillhandahåller omfattar aluminiumsvetsning, anläggning och utrustning för mekanisk hantering, handskbox för kärnkraftsinneslutning, testriggar för forskning och utveckling, maskiner för särskilda ändamål, automatiserade monteringslinjer och -celler, integrering, bearbetning och programmering av robotar samt tillverkning.

Läs mer

ROI – faktor 3, uppskattningsvis en tredjedel av tiden och kostnaden

Svensk Kärnbränslehantering (SKB) arbetar med ett av Sveriges största och viktigaste miljöskyddsprojekt. Deras uppdrag är att ta hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken på ett säkert sätt.

Läs mer

Kontakt

Johan Ljungqvist

Johan Ljungqvist

Sweden Product Design & Lifecycle

Skicka ett meddelande till oss

Tack för att du kontaktar oss vi återkommer inom kort!

Relaterade produkter


Produkt

Autodesk Construction Cloud

Koppla samman arbetsflöden, arbetsgrupper och data i varje steg i byggprocessen, för minskad risk och ökad kvalitet, effektivitet och lönsamhet.

Läs mer