Inventor

Inventor

Skapa fantastiska produkter med professionellt 3D CAD-program för produktutveckling och konstruktion.

CAD-verktyg för design och konstruktion

Autodesk® Inventor® är en professionell programvara för design och konstruktion. Det är en komplett 3D-lösning för mekanisk konstruktion, simulering och automatisering av arbetsflöden och vanliga arbetsuppgifter som hjälper dig att utveckla fantastiska produkter kostnadseffektivt och på kortare tid.


Vad är Inventor?

Inventor tar dig bortom 3D med digitala prototyper genom att hjälpa dig att upprätta en exakt 3D-modell som du sedan kan använda för att skapa, visualisera och simulera dina produkter redan innan de tillverkas.

Med hjälp av programmets CAD-verktyg kan du öka produktiviteten, minska antalet fel, förbättra kommunikationen och leverera innovativa designförslag och produkter snabbare. 

Designa, simulera, automatisera och samarbeta i Inventor

Uppfyll kundernas krav på anpassade produkter och automatiserade processer och dela feedback med hjälp av programmets inbyggda samarbetsverktyg. 

 • Shape Generator
  Skapa och utvärdera högpresterande designalternativ inom loppet av några minuter.
 • Parametrisk modellering
  Fokusera på design när du skapar och redigerar 3D-modeller med ett intuitivt användargränssnitt.
 • Monteringsmodellering
  Se hur din design passar ihop och fungerar på monteringsnivå.
 • Samarbeta via delad vy
  Förbättra samarbetet genom att dela modeller och designförslag online. Vem som helst kan granska och kommentera delade vyer i visningsprogrammet Autodesk Viewer.
 • Arbeta med externa data
  Behåll en kopplingslänk till externa CAD-data.
 • Automatiserad ramdesign
  Designa och testa konstruktionsramar snabbt och smidigt.
 • Automatiserad design
  Möjliggör snabba omkonfigurationer med iLogic.
 • Plåt
  Designa och förbered avancerade plåtprodukter för tillverkning.
 • Modellbaserad definition
  Inkludera tillverkningsinformation i din 3D-modell för användning längre fram.
 • Content Center
  Välj standardkomponenter från ett omfattande och anpassningsbart bibliotek.
 • BIM-interoperabilitet
  Konvertera konfigurerbara 3D CAD-modeller till BIM-objekt.
 • Interoperatibilitet mellan utskrivna kretskort
  Integrera dina elektroniska och mekaniska designförslag i en och samma kompletta definition av produkten.
 • Datahantering
  Effektiv sökfunktion som gör det lätt att hitta filer och kopiera designfiler. Kan anslutas till Vault (ingår i Product Design & Manufacturing Collection).
 • Sprängskisser och animeringar
  Använd sprängskisser och animeringar av avancerade komponenter i produktdokumentation, manualer och monteringsanvisningar.
 • Dynamisk simulering
  Tillämpa kraft för att utvärdera din designs rörelse, hastighet och acceleration.
 • Spänningsanalys
  Kör snabba kontroller på komponenter eller utför djupgående analyser av hela produkten, när som helst.
 • Visualisering och rendering
  Visa hur den färdiga produkten kommer att se ut med hjälp av visualiserings- och renderingsverktyg.

Inventor + mycket mer i PD&M Collection

Skaffa Inventor, AutoCAD, Inventor Nastran och Inventor CAM – alla verktygen ingår i Product Design & Manufacturing Collection.

Förbättra prestandan med SOVELIA Inventor

Sovelia Inventor innehåller verktyg som förbättrar standardfunktionerna i Autodesk Inventor, med förbättrad ritningskvalitet och ökad effektivitet som resultat.

VR eliminerade behovet av flera prototyper, vilket resulterade i betydande kostnadsbesparingar för Astheimer

ASTHEIMER är en professionell designstudio som i nära samarbete med sina kunder utvecklar framtidens produkter.

Läs mer

Implementering av PDM-lösningar ökar APL:s konkurrenskraft

Företagets innovativa konstruktionslösningar för offshore-industrin har utvecklats med stöd från Symetris kunniga konsulter.

Läs mer

Stora besparingar för Dellner tack vare lyckad implementering av rätt metoder

Dellner har framgångsrikt ökat effektiviteten i sina processer genom att implementera rätt metoder.
Läs mer

Digital simulering minskar kostnaderna och effektiviserar ledtiderna från projektering till färdig produkt hos EKOVENT

Med hjälp av Simulation CFD från Autodesk kan tryckfallet hos en produkt snabbt simuleras och verifieras redan tidigt i produktutvecklingen – en funktion som tidigare varit både tidskrävande och dyr.

Läs mer

Hallströms Verkstäder skapar bättre produkter genom att simulera minskat tryckfall och optimerade flöden

Hallströms är ett utmärkt exempel på hur simulering kan användas för att förbättra funktionen hos en produkt.

Läs mer

Kontakta oss för mer infromation

Andreas Näsman

Andreas Näsman

Product Design & Lifecycle

Vill du ha ytterligare information?

Skicka in dina kontaktuppgifter, så återkommer en av våra säljare till dig.

Tack för att du kontaktar oss! Vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Relaterade produkter


Produkt

Autodesk Construction Cloud

Koppla samman arbetsflöden, arbetsgrupper och data i varje steg i byggprocessen, för minskad risk och ökad kvalitet, effektivitet och lönsamhet.

Läs mer