Naviate Architecture

Naviate Architecture

Effektivisera projektdokumentationen och optimera företagets arbetsflöden med hjälp av BIM och integrerade branschstandarder för arkitekter. 

Utvecklad av arkitekter för arkitekter

Med Revit kan du arbeta i en komplett byggnadsinformationsmodell (BIM). Med Naviate Architecture får du ytterligare fördelar och möjligheter som hjälper dig att öka effektiviteten när du arbetar med Revit och BIM. Under utvecklingsarbetet har vi ett tätt samarbete med kundreferensgrupper. De fyller en viktig roll vid utveckling av de projektmallar och stödprogram som utgör grunden för Naviate Architecture. Förinställningar och standardkonfigurationer är utformade för att erbjuda dig optimal arbetsmetodik och ett smidigt arbetsflöde. 

Snabbare och enklare när allt fungerar tillsammans

Naviate Architecture är fullständigt integrerad i Revit-plattformen och förbättrar samarbetsmöjligheterna som följer av BIM. Detta gäller naturligtvis samtliga objekt när man ritar i 2D och 3D. Begrepp såsom detaljnivå, materialbeskrivningar och nomenklatur följer vanliga standarder. 


Fullt stöd för samarbete

Naviate Architecture stöder fullt ut den helhetssyn och de samarbetsmöjligheter som följer av BIM. Det gäller inte enbart funktioner och symboler inom modulen och hur de samverkar, utan även kommunikationen med andra Naviate-moduler samt samverkan med övriga projektmedlemmar. 

Save time

Spara tid... 

med automatisk ritningsproduktion 

Increase control of your data

Få bättre kontroll... 

med bättre översikt över dörr- och fönsterdata i dina projekt. 

optimise workflows

Optimera arbetsflöden... 

med hjälp av förkonfigurerade förteckningar för olika byggnadskategorier i ditt projekt 

Ladda ner en kostnadsfri testversion

Testversionen fungerar i 30 dagar med tillgång till alla funktioner som du kan hitta i den kommersiella versionen. När du har skickat in formuläret får du ett e-mail med länkar till tillgängliga testversioner. Om du har några kommentarer eller frågor, vänligen kontakta oss.

Boka tid för en demo

Architecture

 • Dörr- och fönsterverktyg 
 • Rumsritningar 
 • Rumsdata 
 • Zonverktyg 

Produktivitet

 • Family Browser 
 • Filterobjekt 
 • Färgobjekt 
 • CAD Tracker 

Samarbete

 • Import och export till/från Excel 
 • BCF-hanterare 
 • IFC-inställningar 
 • Inställningar för dataöverföring 

Dokumentation

 • Uppdatera projekt 
 • Sheet Manager 
 • Publicera 

Relaterade produkter


Produkt

Revit

Projektera, designa, bygg och hantera byggnader med kraftfulla BIM-verktyg i Revit. 

Läs mer