Naviate Landscape

Naviate Landscape

Utforma miljöer efter egna önskemål med verktyg för volymberäkning, visuella stilar och mallar. 

Save time

Spara tid... 

med kommandon för nivellering och gradering som uppdaterar ytor omedelbart 

 

Increase control of your data

Få bättre kontroll över dina data... 

med terrängmodeller som skapas utifrån dina data 

 

 

optimise workflows

Optimera arbetsflöden... 

med dynamiska linjeuppsättningar för konstruktion av kanter och murar 

 

Anpassad för ingenjörer

Naviate Landscape levereras med både mallar och inställningar som uppfyller lokala standarder. Inställningarna och de visuella återgivningarna skapas för att matcha standardutseendet på dagens ritningar och kan dessutom redigeras av användaren. 

Samtliga kommandon i Naviate Landscape är tillgängliga både i menyfliksområdet och i en grupp verktygspaletter. Verktygspaletterna är organiserade i ett strukturerat arbetsflöde. Naviate kan användas på engelska, svenska och norska. 

Framtagning av objekt

Naviate Landscape innehåller kraftfulla verktyg som hjälper dig att snabbt skapa olika typer av objekt baserat på en 2D-ritning. Objekt kan placeras på användardefinierade intervaller och riktningar, samt extruderas längs vägar. Alla objekt som skapas med Naviate Landscape kan enkelt redigeras och uppdateras. Med visualiseringskommandona i Civil 3D kan din design visas i 3D samtidigt som du arbetar i 2D. 

Projekthantering

Naviate Landscape och Civil 3D innehåller kommandon som gör det möjligt att exportera din design till andra format och med hjälp av funktionerna i Naviate kan relevanta objektdata alltid kopplas till objekten.

Boka tid för en demo

Landscape

  • Lutningspil 
  • Redigera höjd 
  • Dynamisk linjeuppsättning 

Produktivitet

  • Skapa områden under markytan 
  • Skapa släntmönster 
  • Skapa koordinatmarkörer 

Samarbete

  • Funktioner från Naviate 
  • Projekt 
  • Hitta och ersätt koder och värden för delsammanställningar 

Dokumentation

  • Exportera tabeller till CSV 

Relaterade produkter


Produkt

Spacemaker

Spacemaker är en molnbaserad AI-programvara från Autodesk som låter dig skapa genomtänkta och innovativa förslag för stads- och bostadsutveckling.

Läs mer
Produkt

Autodesk Construction Cloud

Koppla samman arbetsflöden, arbetsgrupper och data i varje steg i byggprocessen, för minskad risk och ökad kvalitet, effektivitet och lönsamhet.

Läs mer