Naviate Road

Naviate Road

Få tillgång till mallar och inställningsfiler som uppfyller lokala standarder, och använd funktioner som hjälper dig att öka effektiviteten när du arbetar i Civil 3D.

Save time

Spara tid... 

med färdiga sammanställningar och kommandon som gör det enklare att spara dina egna sammanställningar 

Increase control of your data

Få bättre kontroll över dina data... 

med kommandon som kontrollerar och uppdaterar sammanställningar i flera ritningar samtidigt 

 

 

optimise workflows

Optimera arbetsflöden... 

med kommandon som uppdaterar sammanställningar i flera filer på en gång 

 

Anpassad för vägprojektörer

Biblioteket har mallar som har tagits fram för att uppfylla lokala standarder. Mallarna består av färdiga sammanställningar som omfattar de vanligaste vägtyperna. Sammanställningarna går att redigera och anpassa efter behov. De kan sedan delas i ett projekt eller med medarbetare med hjälp av användarvänliga funktioner. Mallar och inställningsfiler ingår i programmet och kan anpassas efter användarnas behov. 

Samtliga kommandon i Naviate Road är tillgängliga både i menyfliksområdet och i en grupp verktygspaletter. Verktygspaletterna är organiserade i ett strukturerat arbetsflöde. Naviate kan användas på engelska, svenska och norska.

Framtagning av objekt

Naviate Road har funktioner som gör det möjligt att skapa objekt som t.ex. breddningar för busshållplatser, områden under markytan för snabba volymberäkningar och släntmönster. Objekt som skapas med Naviate är ursprungliga Civil 3D-objekt som kan delas med en annan Civil 3D-användare. Objekt som skapas med Naviate samlas i Object Explorer, vilket hjälper till att hålla reda på Naviate-objekt och gör det enkelt för användare att hitta uppdateringsfunktionen. 

Projekthantering

Naviate Road innehåller flera kommandon som hjälper projektledare att uppdatera sammanställningar och korridorer mellan olika ritningar. Projektkommandot anger automatiskt användarnas projektmapp för alla Naviate-kommandon. Med uppdaterings- och kontrollverktyg för värden i delsammanställningar kan projektledaren enkelt kontrollera flera sammanställningar och korridorer i projektet. Det finns en funktion för att exportera både till 3D-objekt och Excel för beräkningsändamål.

Boka tid för en demo

Road

  • Kurvor med kantsten
  • Breddningar 
  • Lägga till text med intervaller 

Produktivitet

  • Skapa områden under markytan 
  • Skapa släntmönster 
  • Skapa koordinatmarkörer 

Samarbete

  • Funktioner från Naviate 
  • Projekt 
  • Hitta och ersätt koder och värden för delsammanställningar 

Dokumentation

  • Exportera tabeller till CSV 

Relaterade produkter


Produkt

Autodesk Construction Cloud

Koppla samman arbetsflöden, arbetsgrupper och data i varje steg i byggprocessen, för minskad risk och ökad kvalitet, effektivitet och lönsamhet.

Läs mer