Naviate Simple BIM

Naviate Simple BIM

Lättanvänd programlösning för hantering av IFC-data och IFC-arbetsflöden. Skapa modeller som endast innehåller den information som en specifik uppgift kräver. 

Save time

Spara tid... 

genom att lägga till data från externa källor, till exempel analysresultat eller detaljerad komponentinformation, i IFC-modeller. 

 

Increase control of your data

Få bättre kontroll över dina data... 

genom att endast välja de objekt i modellen som du behöver exportera. 

 

 

optimise workflows

Optimera arbetsflöden... 

genom att validera IFC-filerna mot kraven för ditt program och projekt. 

 

Lättanvänd programlösning för hantering av IFC-data och IFC-arbetsflöden.

Byggnadsinformationsmodeller innehåller stora mängder information som är av stort värde även för andra aktörer i ett byggprojekt, men för närvarande finns det flera tekniska och processrelaterade problem. Med Naviate Simple BIM kan du ändra på det. Nu kan du skapa modeller som endast innehåller den information som en specifik uppgift kräver. 

Professionell hantering av BIM-data

Ett krav för utbyte av data inom byggbranschen är att den hanterade informationen är tillförlitlig och kvalitetssäkrad. Naviate Simple BIM är en BIM-redigerare som ger dig de enkla men kraftfulla verktyg du behöver för att hantera BIM för högkvalitativt utbyte av data. 

Hantera endast relevant information

Onödig information orsakar onödiga problem. Med Naviate Simple BIM finjusterar du modellen genom att ta bort onödiga eller otillförlitliga objekt och egenskaper. Det minskar storleken på IFC-modellen (med upp till 90 %) och gör den samtidigt mer tillförlitlig. Dessutom vet du alltid precis vad som finns i modellerna som du hanterar eftersom Naviate Simple BIM ger dig en förhandsvisning av de objekt och egenskaper som ska exporteras. 

Använd rätt BIM-språk

I ett BIM-arbetsflöde som utbyter IFC-relaterad information måste du använda ett språk som det mottagande programmet förstår. BIM-språk varierar mellan olika tillämpningar, till exempel mängdberäkningar, störningskontroll eller energianalyser. Minimikravet är att rätt konfiguration och egenskaper för varje objekttyp ingår. 

Naviate Simple BIM har verktygen för att säkerställa att språket är rätt och det finns mallar för export till andra system, till exempel programvara för energianalyser. 

Exportera bättre IFC-filer

När du har redigerat din IFC-fil kan du spara den redigerade modellen från Naviate Simple BIM till en ny, förbättrad IFC-fil. Det innebär att du endast utbyter data som är relevanta och godkända i den exporterade modellen. I de flesta fall är storleken på den nya IFC-filen endast en bråkdel av orginalfilen och den importeras mycket snabbare och smidigare i det mottagande programmet. 

Boka tid för en demo

Simple BIM

  • IFC-data 
  • Arbetsflöde 
  • Städa BIM-modeller 

Produktivitet

  • Skapa korrekt IFC för rätt syfte 

Samarbete

  • Hantering av BIM-data 
  • Radera onödiga objekt och egenskaper 
  • IFC-inställningar 

Dokumentation

  • Städa projekt 

Relaterade produkter


Produkt

Spacemaker

Spacemaker är en molnbaserad AI-programvara från Autodesk som låter dig skapa genomtänkta och innovativa förslag för stads- och bostadsutveckling.

Läs mer
Produkt

Autodesk Construction Cloud

Koppla samman arbetsflöden, arbetsgrupper och data i varje steg i byggprocessen, för minskad risk och ökad kvalitet, effektivitet och lönsamhet.

Läs mer