SiteBase®

SiteBase®

Från idé till färdig anläggning.

SiteBase® är en programsvit som effektiviserar och kvalitetssäkrar informationshanteringen i och kring en anläggning eller ett projekt – från förprojekt till driftsättning och vidare till underhållsarbetet.

SiteBase är fullt konfigurerbart och kan därför lätt integreras med existerande system. Nu kan i princip all information om en fabrik eller anläggning hämtas till mobilen och surfplattan, så att man oberoende av plats kan överblicka processen och arbeta med exempelvis utcheckning och idrifttagning. I SiteBase kan man även generera ritningar och integrera mot 3D-modeller, hantera dokument, regelverk och specifikationer, importera och exportera till Excel och andra externa program. Under byggfasen kan konstruktörer och montörer nyttja SiteBase för att till exempel ändra på en krets eller byta en motor. Sedan, när den tas i drift i fabriken, övergår funktionen i underhållsläge och levererar rapporter och indikationer gällande tillståndet och behovet av underhåll i anläggningen.

Kontakt

Ulf Jonsson

Ulf Jonsson

Sweden Plant Solutions

Vill du ha ytterligare information?

Skicka in dina kontaktuppgifter, så återkommer en av våra säljare till dig.

Tack för att du kontaktar oss! Vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Relaterade produkter


Produkt

CMMS Software Maintenance Connection

Med Maintenance Connection kan du organisera och strukturera alla dina tillgångar i en användarvänlig CMMS-lösning. Symetri hjälper till och ger dig råd för att säkerställa en bra implementering.

Läs mer