Sovelia Vault

Sovelia Vault

Automatisera arbetsflöden och utöka funktionerna i Autodesk Vault.

Förbättra kvaliteten och produktiviteten

Förbättra kvaliteten och produktiviteten

... genom att bygga upp automatiseringen både med standardiserade och kundanpassade funktioner samtidigt som att verksamhetens standarder och krav på data efterlevs.

Automatisera uppgifter i utvecklingsprocessen

Automatisera uppgifter i utvecklingsprocessen

... genom att eliminera arbetskrävande och manuella uppgifter i arbetsflödet kan du istället ägna mer tid åt.

Möjligt att expandera

Möjligt att expandera

... till Sovelia Engineering, Sovelia PLM och Autodesk Fusion Lifecycle i takt med att företagets behov ökar.

Automatisera arbetsflöden och utöka funktionerna i Autodesk Vault

Sovelia Vault effektiviserar användandet av Autodesk Vault, eftersom du kan automatisera återkommande uppgifter och enklare skapa översikt över olika processer. Dessutom uppnår du en högre grad av standardisering i och mellan projekt med Sovelia Vault.

Autodesk Vault erbjuder Sovelia Vault avancerade verktyg för propertyhantering och processautomatisering, som resulterar i färre manuella och arbetskrävande moment. Konstruktörer kan fylla i konstruktionsdata, konvertera modeller och ritningar till vanliga filformat (som t.ex. PDF) samt dela och godkänna dessa filer.

Autodesk Vault kan dessutom kommunicera med andra system som t.ex. ERP och PLM via den inbyggda funktionen i Sovelia Vault.

Kontakta oss

Anders Larsson

Anders Larsson

Director Sweden, Product Design & Lifecycle

Vill du ha ytterligare information?

Skicka in dina kontaktuppgifter, så återkommer en av våra säljare till dig.

Vi kommer att behandla dina personuppgifter i syfte att hantera din anmälan. Läs mer i vår Privacy Policy om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Fungerar tillsammans med Autodesk Vault

Fungerar tillsammans med Autodesk Vault

Support för aktuell version samt två tidigare versioner av Vault Workgroup, Vault Professional och Vault Office.

Avancerad konfiguration från ett enkelt användargränssnitt

Avancerad konfiguration från ett enkelt användargränssnitt

Inställningarna sparas i Vault, så inget behov av ytterligare distribution eller backup. Grafiskt gränssnitt för intuitiv konfiguration.

Smart property-hantering

Smart property-hantering

Uppdatera eller töm properties automatiskt, uppdatera revisions-tabeller, ställ in uppdateringar vid nytt dokument, ut-checkning och in-checkning av dokument.

Arbetsflöden

Arbetsflöden

Hantera enskilda uppgifter eller ett helt förlopp, manuellt eller med hjälp av automatiserade funktioner, lokalt eller via Vault Job Processor. Lägg till kriterier för händelser som ett led i specifika, automatiserade arbetsflöden.

Digital signering

Digital signering

Automatisk uppdatering av användaruppgifter i dokument vid statusändring. Kontroll att de som har skapat, granskat och godkänt ett dokument är olika personer eller att dokumenten granskas av fler än en person. Automatiskt utskick av e-postmeddelande vid statusändring.

Lättanvända datakort

Lättanvända datakort

Datakorten i Vault kan konfigureras för att ge åtkomst till viktiga egenskaper. Korten kan anpassas efter kategori och filtyp för att visa redigerbara och skrivskyddade egenskaper.

Sekundära filformat

Sekundära filformat

PDF, 3D PDF, Step, Sat, Iges, DXF, AutoCAD DWG och DWF/DWFx, BMP, TIFF. Avancerad namngivning av filer för att kunna möta interna krav. Sekundära filer kan sparas både i och utanför Vault, på en dator eller server.  Filer kan skapas automatiskt vid statusändring eller manuellt med högerklick, som synliga eller dolda bilagor. Samtliga filer kan ses under en ”Attachment”-flik.

Dataexport

Dataexport

Automatisk eller manuell export av stycklistor eller properties kan utföras direkt från Vault eller vid statusförändringar. Flera format stöds, som till exempel XML (via xslt), CSV och SQL, vilket innebär att det är enkelt att implementera informationen i andra system längre fram i processen.

Hantering av jobbkö

Hantering av jobbkö

Verktyg för att hantera och underhålla jobbkön. Automatisk centralisering i replikerade miljöer för att styra belastningen på jobbprocessorn. Automatiskt utskick av e-postmeddelanden eller rensning av jobb baserat på vilken status de är, som till exempel jobb som väntat för länge på att köras eller de som har gått fel. Automatisk omstart av jobbprocessorn och rensning av lokal mapp bidrar till att upprätthålla jobbprocessorns stabilitet.

Som Sovelia-kund har du tillgång till Sovelia Knowledge Base. Där får du tillgång till mer teknisk information om våra olika Sovelia-lösningar såväl som de senaste uppdateringarna i versionerna.

Klicka här för att logga in på Sovelia Knowledge Base.

Relaterade produkter


Product

Autodesk Construction Cloud

Koppla samman arbetsflöden, arbetsgrupper och data i varje steg i byggprocessen, för minskad risk och ökad kvalitet, effektivitet och lönsamhet.

Learn more