XL-V

Symetris anpassning av AutoCAD MEP för MEP-ingenjörer. 

Symetris anpassning av AutoCAD MEP för MEP-ingenjörer. 

Symetri XL-V tillhandahåller funktioner, innehåll och konfigurationer anpassade till AutoCAD MEP, utvecklad i samarbete med svenska MEP-ingenjörer. Detta innebär att programvaran kan användas som ett värdefullt designverktyg. Kort sagt, ett tillägg skapat för effektiv MEP-design, med stöd för traditionell CAD-utarbetande och objektorienterad design. 

Contact us for more information

Martin Burrows

Martin Burrows

Sales, Building & Infrastructure

Relaterade produkter