Programvaruutveckling

Kundanpassade lösningar för BIM och BLM som hjälper dig att öka konkurrenskraften

Flexibla BIM- och BLM-lösningar

Tekniska framsteg tänjer ständigt på gränserna för vad som är möjligt. För att bevara konkurrenskraften är det viktigt att ditt team använder sig av rätt BIM- respektive BLM-lösning, så att gruppens tid och kunskap används på bästa sätt. Med en rad olika tjänster kan vi hjälpa dig att maximera företagets investering i programvara.

Nyttan med våra tjänster för programvaruutveckling

Skräddarsydda och flexibla lösningar.
Bygger på principerna bakom Lean.
Möjliggör hållbara besparingar.
Effektiv programutveckling.

Våra tjänster för programvaruutveckling

Under flera år har Symetri utvecklat konkurrenskraftiga lösningar för BIM, BLM och andra närliggande områden. För oss är det viktigt att kunna erbjuda flexibla lösningar som kan skräddarsys efter kundernas olika behov och projektkrav. Våra lösningar och tjänster bygger på principerna bakom Lean, eftersom vi vill kunna erbjuda våra kunder högkvalitativa tjänster som möjliggör hållbara besparingar under hela programvarans livscykel. Allt detta är möjligt tack vare effektiv programvaruutveckling med fokus på smidiga leveranser och effektivt samarbete.

Kontakt

Martin Burrows
Martin Burrows
Sales, Building & Infrastructure

Lämna oss ett meddelande