Digitala verktyg nödvändiga för ett hållbart byggande

Symetri vill vara med och hjälpa till att digitalisera byggbranschen. Vi är bland annat Platinumpartner till Bluebeam och medlem i BEAst för att vara en del av standardiseringsarbetet och gynna utvecklingen av effektivare arbetssätt i byggbranschen. Vår ambition är att utmana våra kunder att arbeta smartare och på så sätt bidra till att våra kunder kan utnyttja sin tid mer effektivt med hjälp av digitala verktyg och på så sätt att få mer gjort på mindre tid.

I en artikelserie har vi intervjuat personer som på olika sätt bidrar till att digitalisera byggbranschen. I denna del träffar vi Karin Wikström, chef för VDC/BIM på NCC Building Sverige.

Digitala verktyg nödvändiga för ett hållbart byggande

Digitala verktyg nödvändiga för ett hållbart byggande

Nyttorna med att införa digitala arbetssätt och verktyg är många, dock är det inte alla som ser kopplingen till att de är en förutsättning för att byggbranschen ska kunna uppfylla alla de hållbarhetsmål man satt upp.

Det konstaterar Karin Wikström, chef för VDC/BIM på NCC Building Sverige, som tycker det är en självklarhet som fler borde lyfta fram.

− Ett exempel är att om vi ska kunna återvinna material i fastigheter behöver vi ha stenkoll på vilka material som använts. Att då börja leta i gamla dokument tar alldeles för lång tid, dessutom finns sällan all dokumentation kvar när det är dags för rivning. I digitala system sparas allt vilket gör all information spårbar bakåt i tiden, förklarar hon.

Att få byggbranschen att börja jobba mer digitalt har dock varit en relativt trög process.

− Men nu när de flesta av våra samarbetspartners inför digitala arbetssätt så skapas en drivkraft för byggbranschen att komma i gång de också.

Ansvarar för införandet av virtuellt byggande

Karin Wikström är civilingenjör från Väg- och Vattenbyggnadsprogrammet och har jobbat på olika byggföretag sedan examen 2006.

− Först började jag på Skanska där jag jobbade mycket med projektering, runt 2012 kom jag dock in mer på BIM för att sedan jobba med projektutveckling. Innan jag började på NCC jobbade jag även på Svevia.

2018 började hon på NCC i gruppen för VDC (Virtual Design and Construction), inom affärsområdet Building Sweden och redan 2019 blev hon chef för gruppen.

− Vi fungerar som bollplank till hela affärsområdet och driver på utvecklingen genom olika initiativ. Det är framför allt inom tre områden vi ser behov av att bidra till förändring, dels att få människor att förstå vad digitalt arbetssätt är och förstå nyttan med det, dels att få dem att börja använda digitala verktyg i både projektering och produktion och dels att utveckla ett delvis förnyat och enat digitalt arbetssätt.

Just nu ligger fokus på att jobba på de kravställningar de behöver, att veta vilken information de behöver hantera, vilka mottagarna av informationen är och även vem som genererar informationen.

− Vi behöver kunna styra kravställningen så det blir ett genuint flöde genom hela byggprocessen.

Produktionen tar snabbt till sig nya verktyg

De digitala verktyg som de använder är exempelvis Bluebeam, BIMCollab, SimpleBIM, Bimeye, Dalux Field och Congrid i projektering och i produktion.

− Det händer mest inom produktionen nu. Där finns en stor vilja att ta in digitala arbetssätt, som digital ärendehantering och hantera ritningar med Bluebeam, då de ser den stora nyttan de ger med mycket sparad tid och minskat antal misstag. Inom projekteringen har digitala arbetssätt funnits längre, men det går inte lika fort framåt där nu.

Den stora nyttan som Karin Wikström ser med digitala verktyg är att när informationen väl tagits fram någonstans inom projektet så finns den tillgänglig för alla, man behöver inte leta upp olika dokument och söka informationen i dem.

− Det sparar inte bara tid utan gör även att det går att förebygga missförstånd mellan olika aktörer i ett projekt. Man kan även validera information man får genom de digitala verktygen, se om det är rätt mängd m.m.

Omställning tar tid

De utmaningar hon och hennes kollegor ser med att få fler i organisationen att ta till sig de digitala verktygen, och förändra sitt arbetssätt där det behövs, är framför allt att få medarbetarna att kunna lita på informationen även om de inte ser den.

− Jag tänker att det är lite som den resa jag själv gjort från att ha en fysisk bankbok som jag gick till banken med, där all information om ekonomin tydligt fanns noterat, till att allt hanteras via mobilen. Det har tagit tid för de flesta av oss att vänja oss vid det nya sättet att hantera våra pengar, att kunna lita på de siffror som står i vår app istället för att räkna sedlar och kronor i plånboken.

På motsvarande sätt menar hon att omställningen till digitala arbetssätt kommer ta en viss tid i en organisation.

Ser gärna en större mångfald

Att vara kvinna i en mansdominerad bransch som byggbranschen har sina utmaningar, även om det är mycket bättre nu än när hon först började.

− Men det är inte bara en större jämställdhet jag skulle vilja se i branschen, utan även större mångfald. Jag är övertygad om att vi skulle få bättre projekt då, forskning visar att ju fler perspektiv som finns med i en projektgrupp desto större kreativitet och nyskapande blir det. Vi behöver även få in fler typer av ingenjörer och andra medarbetare, inte bara de från Väg- och Vattenbyggnad.

Hon är övertygad om att det även skulle driva på den digitala utvecklingen i byggbranschen om det kom in nya grupper av personer med andra erfarenheter.

Blogg

Naviate User Days 2024: Save the Date

02 maj 2024

Vi är glada att kunna berätta att populära Naviate User Days kommer tillbaka i höst, denna gång även i Stockholm. Blocka 17-18 september i din kalender redan nu!

Läs mer