Smarta digitala verktyg sparar tid

Symetri vill vara med och hjälpa till att digitalisera byggbranschen. Vi är bland annat Platinumpartner till Bluebeam och medlem i BEAst för att vara en del av standardiseringsarbetet och gynna utvecklingen av effektivare arbetssätt i byggbranschen. Vår ambition är att utmana våra kunder att arbeta smartare och på så sätt bidra till att våra kunder kan utnyttja sin tid mer effektivt med hjälp av digitala verktyg och på så sätt att få mer gjort på mindre tid.

I en artikelserie har vi intervjuat personer som på olika sätt bidrar till att digitalisera byggbranschen. I denna del träffar vi Magtiel Jimenez, specialist på Bluebeam hos Symetri.

Smarta digitala verktyg sparar tid

Smarta digitala verktyg sparar tid

Riktigt användarvänliga digitala verktyg är ofta skapade av de som själva jobbat inom området och som vet vilka problem de ska lösa. Bluebeam är ett sådant verktyg som underlättar arbetet med tunga ritningsfiler som ska hanteras och granskas.

Det förklarar Magtiel Jimenez, specialist på Bluebeam hos Symetri.

− Det blir oftast bättre när ingenjörer och arkitekter, som själva suckat över exempelvis stora filer som tar lång tid att öppna och hantera i mer generella program, utvecklar nya smarta program som löser problem de själva upplevt.

Samgranskning i realtid

Bluebeam är skapat för hantering av ritningar i pdf-format och möter de behov som finns ute på ingenjörs- och arkitektkontor.

− En av de största fördelarna med verktyget är möjligheterna till samgranskning i realtid. Man kan sitta på olika håll i världen och gemensamt granska och kommentera ritningar, alla kan dessutom vara inne och markera i dokumenten samtidigt. Det finns även en historik i programmet som gör det möjligt att följa upp allt som hänt i projektet.

För arkitekter, ingenjörer och entreprenörer möjliggör markerings- och samarbetsverktygen i Bluebeam snabbare, exaktare och grundligare kvalitetsgranskningar.

− Det är också väldigt enkelt att skapa standardiserade markeringar inom ett företag så att alla ”talar samma språk” i ritningarna, det görs lätt i den verktygslåda som finns (ToolChest). Bluebeam är skapat för AEC-industrin och syftet är att göra arbetet i ritningar både enklare och effektivare.

− Många processer som man annars gör manuellt har automatiserats i verktyget, exempelvis att skapa hyperlänkar mellan alla sidor i en ritning, det kan handla om flera hundra sidor som ska länkas ihop. Gör man det manuellt tar det ofta flera dagar, med Bluebeam sker det automatiskt.

Specialister med praktisk erfarenhet

Magtiel Jimenez har själv jobbat på arkitektkontor tidigare och suttit med dessa ritningar och kämpat med alla tidskrävande processer.

− Mitt mål nu som specialist på Symetri är att hjälpa alla andra på det sätt jag själv skulle ha velat bli hjälpt, att bli av med tidskrävande delvis manuella processer för att få tid över till att jobba med de mer kreativa och roliga arbetsuppgifterna.

De flesta som jobbar på Symetri har tidigare jobbat som ingenjörer, entreprenörer eller arkitekter och kan därför möta kunderna på deras egen planhalva.

− Vi förstår de problem de sitter med och vill hjälpa dem att kunna arbeta smartare och mer effektivt. Vi finns med dem hela vägen från att de tar in ett digitalt verktyg som Bluebeam till dess att de känner sig helt bekväma med användningen av det. Efter det finns vi fortfarande kvar som bollplank då de kanske stöter på ett problem eller vill utveckla arbetet ett steg till, förklarar hon vidare.

En egen e-learningplattform

För att kunna möta kundernas behov på bästa sätt har Symetri utvecklat en e-learningplattform där hjälp finns att få kontinuerligt, vilken tid på dygnet som helst.

− Våra e-learningkurser är ett komplement till våra utbildningar och vi har valt att utforma dem efter vilken roll man har på arbetsplatsen, om man är arbetsledare, projektör, jobbar med mängdning eller annat. Våra utbildningar utgår inte från roller utan från olika funktionaliteter och verktyg, så tillsammans ger de utmärkta möjligheter att plocka ut precis det man vill ha vid ett specifikt tillfälle. E-learningplattformen har idag ca 60 olika videor som fokuserar på sex olika roller och man kan välja att titta på ett helt rollpaket eller välja ut enstaka videor som berör ett specifikt ämne man behöver hjälp med.

− Vi har även kompletterat med ett eget spår för regioner och kommuner efter önskemål från kunder.

Magtiel Jimenez, som själv varit med och utformat plattformen, tycker det är ett väldigt smidigt sätt att upprätthålla det kontinuerliga lärandet i en yrkesroll.

− Många använder e-learningsalternativet för att komplettera en utbildning man gått där man kanske missade ett avsnitt, eller då man efter utbildning insett att man behöver förstärka vissa kunskaper. Det är en Go-to-guide för att stötta det dagliga arbetet för de som arbetar i Bluebeam Revu och underlätta för dem att hitta facit på hur olika funktionaliteter fungerar.

En helhetspartner

Plattformen har tagits fram med syftet att stärka upp den support som Symetri ger till sina kunder, där ambitionen är att vara en helhetspartner.

− Vi erbjuder allt från produktlicenser till utbildningar och support genom fjärrstyrning. Genom det sistnämnda kan vi följa de processer kunderna har problem med från vårt kontor och hjälpa dem att hitta fel, vilket spar mycket tid och energi.

Utöver utbildningarna och e-learningplattformen arrangerar de även ”Bluebeam-fika” för just det verktyget.

− Det är tillfällen då kunderna får fråga vad som helst, de kan även skicka in frågor på förhand så vi kan förbereda oss och ge heltäckande svar. Då vi märkte att deltagarna i våra fika var alltifrån nybörjare på Bluebeam till väldigt avancerade användare har vi därför nu delat upp fika-stunderna i olika nivåer, vid olika tillfällen, så alla ska få hjälp på den nivå de befinner sig.

Blogg

Gata med Naviate

27 juni 2022

Naviate har numera uppdaterade subassemblies som gör det lättare att få till bra korridormodellering och ytor. Med dessa subassemblies kan du få en bra modellering för vanliga typer av gatumiljöer såsom längsgående parkeringar, kantstenar med olika visningshöjd och gångbanor med olika typer av beläggning. 

Läs mer
Blogg

Lättare och smidigare rörkonstruktion i Autodesk Inventor med Sovelia Routing

20 juni 2022

I detta blogginlägg får du veta mer om hur du med med Sovelia Routing kan förenkla designprocessen och utöka funktionaliteten för rörkonstruktion i Autodesk Inventor. Sovelia Routing är en add-on till Autodesk Inventor och innehåller kompletterande tilläggsfunktioner som stödjer, effektiviserar och påskyndar designprocessen i jämförelse med standardversionen av Inventor.

Läs mer