Bör brandingenjören utforma brandsäkerheten själv i BIM?

Vi anser att brandingenjörer inte ges möjligheten att ha 100 procent ansvar för brandsäkerhet i en byggnad när de inte är direkt involverade i BIM-projekteringen. Lyckligtvis kan du göra något åt det.

Bör brandingenjören utforma brandsäkerheten själv i BIM?

Brandingenjören behöver inte längre lägga sin expertis i händerna på andra discipliner. Tiden är mogen för dig att själv hålla i tyglarna.

Större risk när brandsäkerhet lämnas till andra

I många BIM-projekt är det fortfarande arkitekten som manuellt för in brandskyddsdata i sitt underlag, baserat på ritningar och rapporter som han fått från brandingenjören. Rapporten beskriver platsen för alla brandskyddselement, och när brandingenjören skickar över den överförs också ansvaret för brandsäkerheten till arkitekten.

Listan över utmaningar som detta medför är lång, men några av de viktigaste är:

  1. Brandingenjören har liten eller ingen tillgång till modellen och därmed ingen direkt kontroll över att brandskyddsdata som läggs till i BIM-modellen är korrekta.
  2. På grund av bristande insyn är det svårare för brandingenjören att upptäcka eventuella fel och brister.
  3. Om arkitekten uppdaterar underlaget och ändrar eller flyttar objekt med brandskyddsdata kan data bli föråldrat och behöva uppdateras igen. Detta medför snabbt en hel del onödig duplicering av arbete som dessutom utförs manuellt, och som ett resultat blir extremt tidskrävande.

Det behöver inte vara så.

Om brandingenjören får 100 procent ansvar för sitt område och sin data eliminerar vi dessa utmaningar.

Varför projektera brandsäkerhet själv i BIM?

Frågan är inte längre om designfasen i ett byggprojekt genomförs digitalt, utan snarare vem som ansvarar för vad och i vilken utsträckning de olika disciplinerna är direkt involverade i processen.

Och hur kommer det sig att brandingenjören inte är lika involverad som de andra disciplinerna? För det händer ju inte att du överlåter byggnadsingenjörens arbete med 3D-armering till landskapsarkitekten, eller vice versa.

Nu är det hög tid att brandingenjören får en egen plats runt ingenjörsbordet. Och när det händer kommer vi att kunna se ett antal fördelar:

  • En kritisk ansvarsroll som hanteras av en expert.
  • Brandingenjören kommer att ha en starkare roll i designteamet.
  • Brandingenjören kan alltid arbeta med det färskaste underlaget och vara säker på att förändringar och eventuella fel i konstruktionen upptäcks under konstruktionsfasen. Detta förhindrar att felen upptäcks under konstruktionen, eller i värsta fall inte upptäcks alls. 

BIM-verktyg utformade för brandingenjörer

Bimfire Tools är ett Revit-plugin som gör det möjligt för brandingenjören att arbeta i samma verktyg som resten av projekteringsteamet. Det låter dig lägga till brandskyddsinformation i BIM-processen, samtidigt som du registrerar uppdateringar av projektet som har en direkt inverkan på ditt arbete.

När du arbetar i Bimfire Tools använder du arkitektmodellen som underlag i din egen brandskyddsmodell. Gränssnittet ser ut som traditionella brandskyddsplaner i 2D, men i arbetsflödet byggs en 3D-modell upp. Arkitektens brandskyddsdata relaterade till byggnadsdelar som väggar, fönster och dörrar går därmed in i 3D-modellen.

Läs mer om Bimfire Tools här.

Ökad säkerhet: en konkurrensfördel

Det råder ingen tvekan om att det bara finns fördelar för alla när brandingenjören börjar arbeta i BIM.

Projektägaren får säkrare byggnader, arkitekten kan ägna sin tid åt design, brandingenjören ökar deltagandet i projektet, men viktigast av allt: byggnadens användare kan vara säkra på att det är tryggt att stanna där.

Genom att ge dig som är brandingenjör fullt ägande av brandsäkerheten, är det lättare för dig att argumentera för att du ska ha en större roll i byggprojekten.

«Men viktigast av allt, användarna av byggnaden kan vara säkra på att det är tryggt att stanna där»

Är du redo att ta nästa steg?

För att ta fullt ägande av BIM-processen behöver du en grundläggande kunskap om BIM-verktyget Revit. Revit är det marknadsledande BIM-verktyget från Autodesk, och Bimfire Tools lägger till den brandskyddsspecifika funktionaliteten.

Vi på Symetri är exklusiv återförsäljare av Bimfire Tools, och vi hjälper dig att komma igång med både Revit och Bimfire. Läs mer om vår kursen för BIM-projektering av brandskydd.

Om du har några frågor om brandteknik i BIM eller Bimfire Tools, kontakta mig.

Blogg

En pratstund med vinnaren av "Best New BIM Use" 2023

04 december 2023

Under Nordic BIM Summit 2023 tilldelades Ramboll Norge utmärkelsen"Best New BIM Use" för deras arbete med att låta brandingenjörer arbeta med BIM-modellering. Den som tog emot priset på scen var Sindre Didrichsen, ansvarig för vinnarens brand-BIM-grupp. Nu det har gått några månader och vi fick nyligen till en pratstund för att höra om vad som hänt sen dess.

Läs mer
Blogg

Symetri stöttar hållbara byggen

21 september 2023

Artikel med Symetri där vi pratar om hur BIM och lösningar som till exempel One Click LCA och Naviate Zero kan hjälpa till att skapa en mer hållbar framtid för byggbranschen. Läs här.

Läs mer
Blogg

VAD HAR FÖRETAG ATT VINNA PÅ ATT KOPPLA IHOP PDM MED ERP?

21 september 2023

Tillverkande företag idag är ständigt på jakt efter sätt att öka effektiviteten och att förbättra processer i sin verksamhet. Ett sätt att nå framgång är genom att integrera två viktiga system: Product Data Management (PDM) och Enterprise Resource Planning (ERP). Genom att koppla ihop dessa kan företag uppnå en rad fördelar som kan göra en betydande skillnad i såväl affärsprocesser som resultat.

Läs mer