Bör brandingenjören utforma brandsäkerheten själv i BIM?

Vi anser att brandingenjörer inte ges möjligheten att ha 100 procent ansvar för brandsäkerhet i en byggnad när de inte är direkt involverade i BIM-projekteringen. Lyckligtvis kan du göra något åt det.

Bör brandingenjören utforma brandsäkerheten själv i BIM?

Brandingenjören behöver inte längre lägga sin expertis i händerna på andra discipliner. Tiden är mogen för dig att själv hålla i tyglarna.

Större risk när brandsäkerhet lämnas till andra

I många BIM-projekt är det fortfarande arkitekten som manuellt för in brandskyddsdata i sitt underlag, baserat på ritningar och rapporter som han fått från brandingenjören. Rapporten beskriver platsen för alla brandskyddselement, och när brandingenjören skickar över den överförs också ansvaret för brandsäkerheten till arkitekten.

Listan över utmaningar som detta medför är lång, men några av de viktigaste är:

  1. Brandingenjören har liten eller ingen tillgång till modellen och därmed ingen direkt kontroll över att brandskyddsdata som läggs till i BIM-modellen är korrekta.
  2. På grund av bristande insyn är det svårare för brandingenjören att upptäcka eventuella fel och brister.
  3. Om arkitekten uppdaterar underlaget och ändrar eller flyttar objekt med brandskyddsdata kan data bli föråldrat och behöva uppdateras igen. Detta medför snabbt en hel del onödig duplicering av arbete som dessutom utförs manuellt, och som ett resultat blir extremt tidskrävande.

Det behöver inte vara så.

Om brandingenjören får 100 procent ansvar för sitt område och sin data eliminerar vi dessa utmaningar.

Varför projektera brandsäkerhet själv i BIM?

Frågan är inte längre om designfasen i ett byggprojekt genomförs digitalt, utan snarare vem som ansvarar för vad och i vilken utsträckning de olika disciplinerna är direkt involverade i processen.

Och hur kommer det sig att brandingenjören inte är lika involverad som de andra disciplinerna? För det händer ju inte att du överlåter byggnadsingenjörens arbete med 3D-armering till landskapsarkitekten, eller vice versa.

Nu är det hög tid att brandingenjören får en egen plats runt ingenjörsbordet. Och när det händer kommer vi att kunna se ett antal fördelar:

  • En kritisk ansvarsroll som hanteras av en expert.
  • Brandingenjören kommer att ha en starkare roll i designteamet.
  • Brandingenjören kan alltid arbeta med det färskaste underlaget och vara säker på att förändringar och eventuella fel i konstruktionen upptäcks under konstruktionsfasen. Detta förhindrar att felen upptäcks under konstruktionen, eller i värsta fall inte upptäcks alls. 

BIM-verktyg utformade för brandingenjörer

Bimfire Tools är ett Revit-plugin som gör det möjligt för brandingenjören att arbeta i samma verktyg som resten av projekteringsteamet. Det låter dig lägga till brandskyddsinformation i BIM-processen, samtidigt som du registrerar uppdateringar av projektet som har en direkt inverkan på ditt arbete.

När du arbetar i Bimfire Tools använder du arkitektmodellen som underlag i din egen brandskyddsmodell. Gränssnittet ser ut som traditionella brandskyddsplaner i 2D, men i arbetsflödet byggs en 3D-modell upp. Arkitektens brandskyddsdata relaterade till byggnadsdelar som väggar, fönster och dörrar går därmed in i 3D-modellen.

Läs mer om Bimfire Tools här.

Ökad säkerhet: en konkurrensfördel

Det råder ingen tvekan om att det bara finns fördelar för alla när brandingenjören börjar arbeta i BIM.

Projektägaren får säkrare byggnader, arkitekten kan ägna sin tid åt design, brandingenjören ökar deltagandet i projektet, men viktigast av allt: byggnadens användare kan vara säkra på att det är tryggt att stanna där.

Genom att ge dig som är brandingenjör fullt ägande av brandsäkerheten, är det lättare för dig att argumentera för att du ska ha en större roll i byggprojekten.

«Men viktigast av allt, användarna av byggnaden kan vara säkra på att det är tryggt att stanna där»

Är du redo att ta nästa steg?

För att ta fullt ägande av BIM-processen behöver du en grundläggande kunskap om BIM-verktyget Revit. Revit är det marknadsledande BIM-verktyget från Autodesk, och Bimfire Tools lägger till den brandskyddsspecifika funktionaliteten.

Blogg

Naviate User Days 2024: Save the Date

02 maj 2024

Vi är glada att kunna berätta att populära Naviate User Days kommer tillbaka i höst, denna gång även i Stockholm. Blocka 17-18 september i din kalender redan nu!

Läs mer