Naviate Bimfire

Naviate Bimfire

Ett plugin till Revit för BIM-integrerad brandsäkerhetsinformation. Enklare, snabbare, säkrare. 

BIM-modellering för brandskyddsingenjörer

Ta full kontroll över brandskyddet även i BIM-modellen. Naviate Bimfire (fd Bimfire Tools) är ett BIM-verktyg utvecklat för brandskyddskonsulter. Ta äntligen steget till BIM och 3D, och därmed en tydligare roll i projekteringsteamet. Leverera en brandskyddsritning ur vilken arkitekter och konstruktörer med en knapptryckning överför korrekt brandskyddsdata till sina husmodeller.

Naviate Bimfire

Naviate Bimfire är ett Revit-plugin för brandskyddsprojektering och lyfter in brand­säkerhets­infor­ma­tionen direkt i BIM-processen och dess integrerade arbetsflöde. Revit är det marknadsledande BIM-verktyget från Autodesk och Naviate Bimfire adderar den funktionalitet som är specifik för att hantera brandskydd. Det är intuitivt och lätt att komma igång även i pågående projekt. Projektera i 3D med direktkopplade brandskyddsdata och detta med marginellt större arbetsinsats än vid skapandet av traditionella brandskyddsplaner i PDF.

BIM-processen

Med Naviate Bimfire ritar man med arkitektmodellen som underlag i en helt egen projektfil. Gränsnittet ser ut som traditionella 2D‑brandskyddsplaner men i arbetsflödet byggs en 3D‑modell upp. I 3D‑modellen matas även dimensionerande brandskyddsdata in som kopplas till byggdelar som dörrar och väggar i arkitektunderlaget.  Arkitekten använder sedan denna brand-BIM som underlag i sin modell och hämtar över de korrekta brandegenskaperna med en knapptryckning. Detta är kärnan i processen, ingen manuell inmatning av branddimensionering sker av arkitekten. Det är brandskyddsprojektörens och dennes brand-BIM som är källan för all brandinformation.

Utöver en Brand-BIM med brandskyddsdata skapas i Revit även traditionella 2D-planer, samt vid behov, modell för samgranskning i till exempel IFC-format.

BIM ger nya möjligheter

Genom att själv äga sin BIM-data tar brandskyddsingenjören en tydligare roll i projekteringsteamet. Kvalitetskontroller och granskning underlättas när man arbetar i samma miljö som övriga projektörer. Samordning och informationsutbyte blir mycket effektivare. Felkällor och dubbelarbete elimineras. Brandinformation matas in och uppdateras på en och samma plats av brandskyddsexperten själv. Det är en avsevärd vinst för projektet som helhet.

BIM för framtiden

BIM-metodiken ger inte bara samarbetsfördelar i projekteringsskedet. Att arbeta med BIM är att arbeta för framtiden. All den information som tas fram innan projektet byggs är sedan tillgänglig och förfinas vid uppförandet. Under användning och drift finns sedan brandskyddet dokumenterat i byggnadens digitala tvilling under hela projektets livslängd. Det är dags att vi blir helt digitala och får saker gjorda på rätt sätt, från design till drift.

Läs hur Brandprojektering AB skapar kundnytta med Naviate Bimfire.

BIM-implementation

Vi erbjuder implementeringslösningar för din organisation, gå från traditionell brandprojektering till att bli helt integrerade med BIM. Vi använder ett beprövat koncept på erfarenhetsbaserad expertis från brandingenjören som kombineras med BIM-strategens kunskap om arbetsflöden, metodologi och processer.

Vi hjälper dig att implementa ett helt nytt digitalt arbetssätt som inte bara förbättrar era arbetsflöden utan även hjälper dig öka intäkter och leverera bättre projekt. Kontakta oss för ett skräddarsytt upplägg.

Teamet från Bimfire har varit till stor hjälp och har visat stor förståelse för hur brandingenjörer ska närma sig och vara en del av BIM-processen. De har visat på de specifika fördelar och möjligheter som BIM-processerna ger, både för beställaren och andra intressenter i projektet, men också som ett värdefullt verktyg i brandskyddsdesignen. Det har funnits möjligheter att diskutera och reflektera över hur vi kan utnyttja fördelarna med Bimfire. Vi rekommenderar definitivt att du deltar i denna implementeringskurs

RED Fire Engineers Sweden

Gå en kurs och kom igång med BIM-projektering

På vår grundkurs för BIM-projektering av brandskydd lär du dig allt du behöver för att tryggt komma igång med Naviate Bimfire och för att arbeta effektivt i 3D och BIM. Du får grundläggande förståelse för BIM-plattformen Revit och dess uppbyggnad samt de olika arbetsmoment och arbetsflöden som Naviate Bimfire hanterar i BIM-modellen.

Alltid uppdaterat

Med Update Visualize har du uppdaterade ändringar från A-modellen på ett ögonblick

Tydliga krav

Förtydligar kraven från brandsäkerhetsdesignern i designen

Ett enkelt arbetsflöde

Skapa enkelt visuella brandsäkerhetsmodeller. Rutinerna för konfliktkontroller förbättras avsevärt.

Integrera och kommunicera

Integrera det gamla sättet att arbeta, med arbetsflödena för de andra disciplinerna i designteamet

Bimfire Profile: OPTIMERA BRANDRITNINGAR I BLUEBEAM

För dig som inte jobbar fullt ut i BIM är Bluebeam ett standardverktyg. Vi erbjuder nu Bimfire Profile (fd Bimfire Tool Chest) som ett tillägg till Bluebeam. Förbättra arbetsflödet och ge hela företaget samma förutsättningar att leverera professionella ritningar även i 2D med alla Bimfires symboler samt enligt Svensk ISO-standard.

Ladda ner en kostnadsfri testversion

Testversionen fungerar i 30 dagar med full tillgång till alla funktioner. Du kommer att få ett e-postmeddelande med nedladdningslänken.

Fyll i dina uppgifter så återkommer vi inom kort till dig.

Fredrik Fahlén

Fredrik Fahlén

Sweden Business Unit Manager , Bimfire
Hans Witten-Leo

Hans Witten-Leo

Sweden Project/Country Manager, Bimfire

Relaterade produkter


Produkt

BIM 360

BIM 360™ är en programvara för hantering av byggprojekt, som i princip när och var som helst ger användarna tillgång till projektdata under byggnadens livscykel. 

Läs mer