Bimfire Profile

Optimera PDF-brandritningar i Bluebeam som ett komplement till BIM.

Optimera brandritningar i Bluebeam

För dig som inte jobbar fullt ut i BIM är Bluebeam ett standardverktyg. Vi erbjuder en fulladdad Tool Chest från Bimfire som ett tillägg till Bluebeam (fd Bimfire Tool Chest). Förbättra arbetsflödet och ge hela företaget samma förutsättningar att leverera professionella ritningar även i 2D med alla Bimfires symboler samt enligt Svensk ISO-standard.

 

VAD INNEHÅLLER BIMFIRE PROFILE?

  • Alla symboler enligt svensk standard ISO7010:2020

  • Brandcellsgränser och skrafferingar

  • Svenskt symbolbibliotek från Bimfire

Alla symboler enligt svensk standard ISO7010:2020

Alla säkerhetsskyltar och symboler regleras i standarden ISO 7010, som fastställer krav och standarder för användningen av skyltar för säkert tillstånd, förbud, obligatoriska skyltar, varningsskyltar och brandskyddskyltar.

Brandcellsgränser och skrafferingar

Här hittar vi alla olika typer av standardiserade brandcellsgränser och skrafferingar.

Ge alla ritningar samma utseende, oberoende om ritningarna görs i 3D eller Bluebeam.

Svenskt symbolbibliotek från Bimfire

Du kan nu leverera brandskyddsritningar med samma symboler som finns i 3D-projekteringsverktyget. 

Optimera utseendet även för de brandritningar som ännu inte görs i 3D.

En titt på hur Bimfire Profile ser ut i Bluebeam

Bimfire in Bluebeam

Är du inte bekant med Bluebeam och Naviate Bimfire, kontakta oss så berättar vi mer.

Mikaela Nilsson

Mikaela Nilsson

Sweden Partnership Manager AEC
Katarina Bosson

Katarina Bosson

Customer Development Manager, AEC Nordic

Kontakta oss

Relaterade produkter