Bimfire Tools™

Bimfire Tools™

Ett plugin till Revit för BIM-integrerad brandsäkerhetsinformation. Enklare, snabbare, säkrare. 

BIM-modellering för brandskyddsingenjörer

Ta full kontroll över brandskyddet även i BIM-modellen. Bimfire Tools är ett BIM-verktyg utvecklat för brandskyddskonsulter. Ta äntligen steget till BIM och 3D, och därmed en tydligare roll i projekteringsteamet. Leverera en brandskyddsritning ur vilken arkitekter och konstruktörer med en knapptryckning överför korrekt brandskyddsdata till sina husmodeller.

Bimfire Tools

Bimfire Tools är ett Revit-plugin för brandskyddsprojektering och lyfter in brand­säkerhets­infor­ma­tionen direkt i BIM-processen och dess integrerade arbetsflöde. Revit är det marknadsledande BIM-verktyget från Autodesk och Bimfire Tools adderar den funktionalitet som är specifik för att hantera brandskydd. Det är intuitivt och lätt att komma igång även i pågående projekt. Projektera i 3D med direktkopplade brandskyddsdata och detta med marginellt större arbetsinsats än vid skapandet av traditionella brandskyddsplaner i PDF.

BIM-processen

Med Bimfire Tools ritar man med arkitektmodellen som underlag i en helt egen projektfil. Gränsnittet ser ut som traditionella 2D‑brandskyddsplaner men i arbetsflödet byggs en 3D‑modell upp. I 3D‑modellen matas även dimensionerande brandskyddsdata in som kopplas till byggdelar som dörrar och väggar i arkitektunderlaget.  Arkitekten använder sedan denna brand-BIM som underlag i sin modell och hämtar över de korrekta brandegenskaperna med en knapptryckning. Detta är kärnan i processen, ingen manuell inmatning av branddimensionering sker av arkitekten. Det är brandskyddsprojektörens och dennes brand-BIM som är källan för all brandinformation.

Utöver en Brand-BIM med brandskyddsdata skapas i Revit även traditionella 2D-planer, samt vid behov, modell för samgranskning i till exempel IFC-format.

BIM ger nya möjligheter

Genom att själv äga sin BIM-data tar brandskyddsingenjören en tydligare roll i projekteringsteamet. Kvalitetskontroller och granskning underlättas när man arbetar i samma miljö som övriga projektörer. Samordning och informationsutbyte blir mycket effektivare. Felkällor och dubbelarbete elimineras. Brandinformation matas in och uppdateras på en och samma plats av brandskyddsexperten själv. Det är en avsevärd vinst för projektet som helhet.

BIM för framtiden

BIM-metodiken ger inte bara samarbetsfördelar i projekteringsskedet. Att arbeta med BIM är att arbeta för framtiden. All den information som tas fram innan projektet byggs är sedan tillgänglig och förfinas vid uppförandet. Under användning och drift finns sedan brandskyddet dokumenterat i byggnadens digitala tvilling under hela projektets livslängd. Det är dags att vi blir helt digitala och får saker gjorda på rätt sätt, från design till drift.

Alltid uppdaterat

Med Update Visualize har du uppdaterade ändringar från A-modellen på ett ögonblick

Tydliga krav

Förtydligar kraven från brandsäkerhetsdesignern i designen

Ett enkelt arbetsflöde

Skapa enkelt visuella brandsäkerhetsmodeller. Rutinerna för konfliktkontroller förbättras avsevärt.

Integrera och kommunicera

Integrera det gamla sättet att arbeta, med arbetsflödena för de andra disciplinerna i designteamet

Relaterade produkter


Produkt

CMMS Software Maintenance Connection

Med Maintenance Connection kan du organisera och strukturera alla dina tillgångar i en användarvänlig CMMS-lösning. Symetri hjälper till och ger dig råd för att säkerställa en bra implementering.

Läs mer