SiteBase hjälper Boliden att bryta ny mark inom anläggningsinformation

Boliden

Boliden är ett modernt högteknologiskt metallföretag med egna gruvor och smältverk som innebär att man har mycket data och anläggningsinformation i verksamheten. Genom att använda SiteBase har Boliden förbättrat såväl kvaliteten som ökat effektivitet i projekteringsarbetet. Dessutom har implementationen bidragit till en enhetlig struktur för anläggningsinformation och gemensam datalagring för Bolidens samtliga enheter. 

Bolidens verksamhet är inriktad på de första stegen i förädlingskedjan som är prospektering, gruvbrytning och anrikning, smältning, raffinering samt återvinning. Tack var ett mycket framgångsrikt prospekteringsarbete upptäcktes den stora fyndigheten Lappberget i slutet av 1990-talet, vilket räddade gruvan från nedläggning. I stället kunde Bolidens näst största investeringsprojekt någonsin genomföras i Garpenberg 2014. Garpenberg i Hedemora kommun är Sveriges äldsta gruvområde som fortfarande är i drift. Här bryts komplexmalm som innehåller zink, bly, silver, koppar och guld.

Sveriges äldsta gruvområde bryter ny mark för anläggningsinformation med SiteBase

UTMANING
Boliden är ett modernt högteknologiskt metallföretag med egna gruvor och smältverk som innebär att man har mycket data och anläggningsinformation i verksamheten. I samband med att Boliden åter tog gruvområdet Garpenberg i drift innebar det ett behov av att i ett tidigt skede kunna strukturera upp och lagra anläggningsdata och information redan i förprojekt via detaljprojekt till driftsättning och senare i underhållsarbetet.

LÖSNING
Inför projektet ”G96” i Garpenberg installerades SiteBase för att underlätta och strukturera projekteringen. SiteBase innehåller ett anläggningsregister och ett dokumentregister som förenklar central datalagring av all anläggningsinformation och underlättar samarbete mellan användare. Projektets alla discipliner drevs från SiteBase. Boliden använder SiteMobile för åtkomst av data kopplat till SiteActivity för montage, utcheckning och idrifttagning. Via den mobila enheten kan man enkelt markera vilka aktiviteter som är genomförda exempelvis monterad, utcheckad eller idrifttagen. Resultatet, status, tidpunkt etc. presenteras kontinuerligt via webgränssnitt i SiteBase.

Garpenberg är en av världens mest moderna gruvor. De övriga enheterna inom Boliden; Aitik, Boliden och Rönnskär har också installerat SiteBase för respektive anläggning.

FÖRDELAR
Genom att använda SiteBase har Boliden förbättrat såväl kvaliteten som ökat effektivitet i projekteringsarbetet. Dessutom har implementationen bidragit till en enhetlig struktur för anläggningsinformation och gemensam datalagring för Bolidens samtliga enheter. Tillgängligheten av data/information har förenklats genom ett webbgränssnitt samt genom åtkomst via olika mobila enheter.

Bolidens satsning på branschledande och till stor del automatiserade tekniklösningar har gjort Garpenberg mer driftsäkert, miljövänligt och kostnadseffektivt.

 

Om Boliden
Metaller för det moderna samhället. Vi är ett högteknologiskt metallföretag med egna gruvor och smältverk som arbetar långsiktigt med att garantera samhällets tillgång till bas- och ädelmetaller – från brytning av malm (mineraler) till produktion och leverans av högkvalitativ metall till Industrin.

Utmaningar

  • Mycket data och anläggningsinformation i verksamheten
  • Flera enheter/anläggningar i bolaget
  • Behov av åtkomst till information via mobila enheter

Lösningar

  • Anläggningsregister och dokumentregister för central datalagring i SiteBase
  • Informationsflöde, automatisering av såväl processer som lagring av dokumentation
  • Mobil lösning genom SiteBaseGo och SiteMobile

Fördelar

  • Enhetlig, gemensam struktur och förbättrad kvalitet för anläggningsinformation
  • Förenklad tillgänglighet genom webbgränssnitt
  • Ökad effektivitet i projekteringsarbetet

Relaterade kundcase


Effektivare simulering för Vinab med Altair SimSolid

Vinab (Verkstadsindustri i Norr AB) är en länstäckande industripartner som arbetar med tillverkning, montage, reparationer och underhåll samt rörsvetsning inom den tunga industrin i Norrbotten. Vinab arbetar i många fall med stora och komplexa kon... Läs mer