Papperskopiornas tid i fält är förbi

Bravida

Thanks to BIM 360 Field, the whole building site is being digitised and not just the drawing and the model. All the work that so far has been done around the computer screen in the ‘building shed’ is now being moved out to the building site.

Bravida använder sig av BIM 360 Field i Facebooks serverhallsprojekt i Luleå och lösningen har minst sagt underlättat projektleveranserna. Projektet är omfattande och komplicerat och serverhallen omfattar drygt 33 000 m², varav 1 500 m² kontorsyta med modern design och hållbara material. 

"Kvalitet är A och O i projekt med tight tidsram och tack vare BIM 360 Field har vi kunnat hantera resurskrävande moment, som t.ex. egenkontroll, på ett effektivt sätt. Dessutom har både projektägare och projektledare haft fullständig insyn i allt som sker, vilket också varit en stor fördel." 
Mika Sundholm, projektledare för Facebook-projektet på Bravida 

Utmaningar

  • Transparens och tillgång till alla data – inte enbart ritningar och modeller – i Facebooks serverhallsprojekt i Luleå 

Lösningar

  • BIM 360 Field används som integrerad lösning för digital informationshantering för alla projektintressenter på byggarbetsplatsen 

Fördelar

  • All projektinformation finns sparad på en och samma plats 
  • Alla projektintressenter kan få tillgång till informationen, beroende på behörighet och roll 
  • BIM 360 Field hjälper Bravida att hålla koll på alla projektleveranser 

Kontakta Oss

Skicka din förfrågan här så kommer en medlem i vårt team att kontakta dig.

Vi kommer att behandla dina personuppgifter i syfte att hantera din anmälan. Läs mer i vår Privacy Policy om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Relaterade kundcase


BIM en förutsättning för hållbar brandprojektering

Brandskyddslaget är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom brandskydd och riskhantering. I sin ständiga strävan att utmana både sig själva och branschen satsar nu bolaget på BIM inom brandskyddsprojektering i 3D. Brandskyddsbranschen har flera steg att ta, inte minst inom BIM-modulering, menar Linda Lönneberg, VD på Brandskyddslaget. Att kunna leverera brandmodeller i 3D med brandteknisk kravställning kommer snart att vara ett måste i alla större projekt och det kommer att bli en konkurrensfördel.

Läs mer