Etteplan får bättre översikt över nyttjandegraden och kostnaderna för sina programverktyg med hjälp av CQFlexMon

Etteplan Oyj

Har rätt personer tillgång till rätt verktyg och slår kostnadsfördelningen rätt mellan teamen? För ett stort företag kan det vara minst sagt utmanande att hantera flera konstruktionsprogram utan tillgång till ett bra övervakningssystem.

Varje enhet faktureras utifrån faktisk licensanvändning

För att lösa tekniska utmaningar i framtiden kommer det att krävas att man tänker brett, över flera discipliner och sektorer, och att man har tillgång till vass, driftig och kunnig personal med rätt inställning. Etteplan levererar industritekniska lösningar som skapar mervärde för kunden. 

Under flera års tid använde Etteplan ett övervakningssystem som tjänade sitt syfte väl, men allteftersom företaget växte fick alltfler uppgifter utföras manuellt. Systemet nådde slutligen sin gräns och det blev extra uppenbart när man inte lyckades hitta en lösning på att integrera Catia V6 i det befintliga övervakningssystemet. På Etteplan insåg man att man stod inför ett val – att antingen utveckla ett eget system eller köpa ett externt. Till slut föll valet på CQFlexMon från Symetri, en effektiv lösning för licenshantering.

"Den totala kostnaden för investering och underhåll av olika konstruktionsprogram uppgick till flera miljoner euro. Därför kändes det angeläget att optimera användningen och se över företagets programvarukostnader. Vissa av programverktygen man använde var oerhört dyra. Dessutom fanns de flesta i olika versioner, med anpassningar och tillägg till olika nivåer, branscher och inriktningar. Det finns t.ex. ingen anledning att använda ett avancerat konstruktionsverktyg till att enbart visa och granska dokument – särskilt inte om en ingenjör eller tekniker behöver programvaran till en annan uppgift samtidigt."

Utmaningar

  • Flera olika konstruktionsprogram och programversioner används, vilket gör det svårt att fördela kostnaderna mellan företagets olika avdelningar

  • Etteplan behövde ett system som kunde säkerställa att företaget hade tillgång till rätt programvara och rätt antal programvarulicenser

  • Etteplans tidigare licenshanteringssystem uppfyllde inte längre företagets behov

Lösningar

  • Etteplan beslutade sig för att investera i CQFlexMon från Symetri

  • Lösningen har anpassats utifrån Etteplans behov och nya funktioner har lagts till

  • Samtliga Etteplans konstruktionsprogram, såväl i Finland som utomlands, integrerades i systemet

Fördelar

  • Minskad arbetsbelastning vid framtagning av interna faktureringsrapporter

  • Rättvisare kostnadsfördelning

  • Förenklad budgetering och kostnadsövervakning samt behov av färre antal programvarulicenser

  • CQFlexMon samlar in den information som krävs och insamlingen av data följer reglerna i dataskyddsförordningen, GDPR

Skicka ett meddelande till oss

Vi kommer att behandla dina personuppgifter i syfte att hantera din anmälan. Läs mer i vår Privacy Policy om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Relaterade kundcase


Blixtsnabb uppgradering av CAD-program med CQi

NIS Limited är ett ingenjörsföretag som tillhandahåller skräddarsydda och pragmatiska konstruktions- och tillverkningslösningar till en mängd olika kunder på flera olika marknader. Tjänsterna som NIS tillhandahåller omfattar aluminiumsvetsning, anläggning och utrustning för mekanisk hantering, handskbox för kärnkraftsinneslutning, testriggar för forskning och utveckling, maskiner för särskilda ändamål, automatiserade monteringslinjer och -celler, integrering, bearbetning och programmering av robotar samt tillverkning.

Läs mer