CQi möjliggjorde blixtsnabb uppgradering av CAD-program

NIS Limited

NIS Limited är ett ingenjörsföretag som tillhandahåller skräddarsydda och pragmatiska konstruktions- och tillverkningslösningar till en mängd olika kunder på flera olika marknader. Tjänsterna som NIS tillhandahåller omfattar aluminiumsvetsning, anläggning och utrustning för mekanisk hantering, handskbox för kärnkraftsinneslutning, testriggar för forskning och utveckling, maskiner för särskilda ändamål, automatiserade monteringslinjer och -celler, integrering, bearbetning och programmering av robotar samt tillverkning.

Företaget arbetar för flera väl ansedda kunder i några av världens mest komplexa ingenjörsprojekt, från hantering av kärnkraftsavfall till att utveckla nästa generations produkter för säkerhetsskanning.

Uppgradera uppgraderingsprocessen
Med ett viktigt avtal inom offentlig sektor på förberedelsestadiet definierade NIS behovet av ett bättre internt samarbete mellan olika discipliner än vad som normalt krävs i andra projekt. Det nya projektet krävde att omkring 40 experter – från maskiningenjörer och el- och instrumentingenjörer till civilingenjörer, tillverknings- och programvaruingenjörer – kunde dela och revidera konstruktioner och modeller med samma programvaruversion.

För att säkerställa konsekvens bland de många användarna krävdes en storskalig engångsuppgradering av CAD-programmen. Ett sådant projekt skulle kunna omfatta tusentals installationer. Åtgärderna blev snabbt många när antalet användare multiplicerades med antalet program av olika slag – som t.ex. Inventor, AutoCAD Mechanical, AutoCAD Electrical och Navisworks från Autodesk – multiplicerat med tillhörande service packs.

Det traditionella sättet att uppfylla varje användares krav, där varje program hanteras som en separat, fristående installation, skulle normalt sett ta åtminstone tio dagar. Det hade inneburit över 600 installationer för NIS. Bara själva uppgraderingsprocessen skulle ha haft en stor påverkan på den dagliga verksamheten. Med Symetris installationsprogram CQ™ (CQi) tog det bara fyra timmar att utföra samma jobb, dessutom med bättre resultat.

Läs mer om CQi.

Utmaningar

 • Säkerställa smidigt samarbete i ett team med flera discipliner
 • Alla program kördes som separata, fristående installationer
 • En komplex matris med program och service packs
 • Datorer låstes av IT-teamet (säkerhet)
 • Arbete hemifrån innebar anslutning via ett VPN-nätverk, vilket innebar fördröjningar i flera viktiga processer

Lösningar

 • En smidigare och snabbare uppgradering
 • CQi ”lindar in” varje produkt, grupperar dem, säkerställer rätt installationsordning och ser till att varje användare får en installation som utförs med ett enkelt klick
 • Minskad belastning på VPN-nätverk tack vare att filerna komprimeras istället för att tusentals småfiler streamas
 • Installationen kan köras som ett administratörskonto, varpå man undviker låsning av datorn

 

Fördelar

 • Uppfyller kraven för det nya avtalet, utan avbrott
 • Slutför uppgraderingen av CAD-program för flera olika discipliner och över 40 användare
 • Mindre helgarbete för det interna IT-teamet på NIS
 • Ett potentiellt tio dagar långt avbrott i verksamheten kan hanteras på mindre än fyra timmar

Kontakta Oss

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig.

Relaterade kundcase