Affärskritisk information delas snabbt och säkert inom Parker Hannifin

Parker Hannifin

I Parkers digitala arbetsmiljö är det viktigt att konstruktionsteamet kan dela affärskritisk information på ett snabbt och säkert sätt, exempelvis med produktionsavdelningen.

För att hela processen ska fungera så effektivt som möjligt är det A och O att dessa dokument finns lättillgängliga för berörda parter, oavsett om det handlar om att skapa 3D-filer till produktionsteamet, massberäkning och uppdatering av avancerade sammanställningar i Vault, framtagning av STEP-filer eller att generera 2D-dokument till inköpsavdelningen.

"I vårt system är Sovelia Vault fullständigt integrerat i Autodesk Vault, vilket innebär att dessa processer är helt automatiserade. Vi har automatiserade arbetsflöden, en automatiserad godkännandeprocess och automatiska utskick av statusrapporter via e-post. Tack vare att programmiljön kunnat anpassas helt efter våra behov har vi kunnat öka effektiviteten. Det finns helt enkelt ingen bättre lösning." berättar Jaap Leussink, tekniskI T-analytiker, ParkerHannifin

Läs mer om Sovelia Vault.

Kontakta Oss

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig.

Relaterade kundcase


Effektivare simulering för Vinab med Altair SimSolid

Vinab (Verkstadsindustri i Norr AB) är en länstäckande industripartner som arbetar med tillverkning, montage, reparationer och underhåll samt rörsvetsning inom den tunga industrin i Norrbotten. Vinab arbetar i många fall med stora och komplexa kon... Läs mer